Σα 28 Ιανουαρίου 23
ΑρχικήASYLOANAKOINWSEIS05-09-2014: Ανακοινώση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών...

05-09-2014: Ανακοινώση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής και της Υπηρεσίας Ασύλου που εδρεύει στην Αθήνα

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει 16-09-2014.

Τελευταίες Αναρτήσεις