Πα 2 Δεκεμβρίου 22
ΑρχικήASYLOANAKOINWSEIS18-06-2014: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια έξι επιβατικών οχημάτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου

18-06-2014: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια έξι επιβατικών οχημάτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου

Δείτε εδώ το κείμενο του διαγωνισμού.

Τελευταίες Αναρτήσεις