Πα 2 Δεκεμβρίου 22
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2014Δελτία Τύπου Ιούνιος 20143-6-2014: H Ελληνική Προεδρία θα παρουσιάσει στον τομέα των Εσωτ. Υποθέσεων το πρόγραμμα εργασίας την Πέμπτη 5 Ιουνίου, εκπροσωπούμενη...

3-6-2014: H Ελληνική Προεδρία θα παρουσιάσει στον τομέα των Εσωτ. Υποθέσεων το πρόγραμμα εργασίας την Πέμπτη 5 Ιουνίου, εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Ν.Δένδια & τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Λ. Γρηγοράκο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η τελευταία συνάντηση για θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων έχει να διαχειριστεί μία εκτεταμένη ατζέντα

Στον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων η Ελληνική Προεδρία, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας την Πέμπτη 5 Ιουνίου, εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Δένδια και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο

Το τελευταίο επίσημο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας θα εξετάσει λεπτομερώς μία εκτεταμένη ατζέντα θεμάτων. Βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας, όπως η ασφάλεια των συνόρων, η τρομοκρατία, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η αφερεγγυότητα και η μελλοντική ανάπτυξη του χώρου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα συζητηθούν στο Συμβούλιο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο στις 5 και 6 Ιουνίου.

Εσωτερικές Υποθέσεις

Στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που θα λάβει χώρα στις 5 και 6 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, οι αρμόδιοι Υπουργοί για τις Εσωτερικές Υποθέσεις θα συζητήσουν θέματα που άπτονται της ασφάλειας των ευρωπαϊκών συνόρων, της τρομοκρατίας, καθώς και της μελλοντικής ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα ΔΕΥ.

Η Ελληνική Προεδρία, εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Δένδια και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο, θα παρουσιάσει την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014, το πρόγραμμα εργασίας στον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων.

Αρχικά, στο Συμβούλιο Υπουργών θα ανταλλαγούν απόψεις επί της πρότασης Κανονισμού για την δημιουργία της νέας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνεργασίας και Εκπαίδευσης για την Επιβολή του νόμου. Οι Υπουργοί θα αναζητήσουν τη χάραξη κοινής θέσης, όσον αφορά στο μέλλον της Europol και της Cepol.

Η Ελληνική Προεδρία θα ενημερώσει επί των νομοθετικών πρωτοβουλιών στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης, ήτοι της πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας, των σπουδών, της ανταλλαγής μαθητών, της αμειβόμενης και μη εκπαίδευσης, του εθελοντισμού και της εσωτερικής άμισθης βοήθειας (au pairing).

Κατόπιν, θα γίνει ο απολογισμός της αντιτρομοκρατικής διάστασης της αντιμετώπισης των ξένων μαχητών, ιδίως σε ό, τι αφορά τη Συρία, καθώς, επίσης, θα υποβληθεί προς έγκριση η αναθεωρημένη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών.

Επίσης, η Προεδρία θα ενημερώσει για την πορεία, μεταξύ άλλων, των νομοθετικών προτάσεων που αφορούν στα «Έξυπνα Σύνορα».

Η Επιτροπή θα ενημερώσει το Συμβούλιο για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/52/ΕΚ σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, καθώς και για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης («Μπλε κάρτα της ΕΕ).

Κατά την διάρκεια της συνόδου υπό διευρυμένη σύνθεση, η Επιτροπή θα ενημερώσει, επίσης, το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο των επιχειρησιακών ενεργειών της Ομάδας Δράσης (Task Force) για τη Μεσόγειο, καθώς και την συνεργασία εντός του χώρου Schengen . Οι Υπουργοί θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις επί των ζητημάτων αυτών.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα παρουσιάσει στη Μικτή Επιτροπή Υπουργικού Επιπέδου, τις εξελίξεις σχετικά με τη πρόταση Κανονισμού για τη δημιουργία μίας νέας, ειδικής περιηγητικής θεώρησης ( touring visa ), καθώς και με την πρόταση Κανονισμού για την τροποποίηση του Κώδικα Θεωρήσεων.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, η Ελβετική αντιπροσωπεία θα ενημερώσει το Συμβούλιο των Υπουργών για τα αποτελέσματα της 7ης Συνάντησης του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη «Διεθνή Μετανάστευση και την Ανάπτυξη», το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 14-16 Μαΐου 2014, ενώ η αντιπροσωπεία της Πολωνίας θα ενημερώσει τους Υπουργούς για τις εξελίξεις που αφορούν στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων των κρατών-μελών, που ανήκουν στο χώρο Schengen , σχετικά με τα χερσαία εξωτερικά σύνορα .

Στο τέλος της ημερήσιας διάταξης της Μικτής Επιτροπής του Συμβουλίου, η Ιταλία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της επερχόμενης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την κοινή συνεδρίαση του Συμβουλίου (Εσωτερικές Υποθέσεις και Δικαιοσύνη), οι Υπουργοί θα εξετάσουν την μελλοντική ανάπτυξη του χώρου ΔΕΥ μετά την περίοδο του προγράμματος της Στοκχόλμης και θα πραγματοποιήσουν μία τελική συζήτηση επί του σχεδίου των κατευθυντηρίων γραμμών, τις οποίες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα υιοθετήσει εντός του Ιουνίου. Οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν τον οδικό χάρτη για το έργο της ΕΕ στον τομέα της Δικαιοσύνης, της Ελευθερίας και της Ασφάλειας για την περίοδο 2015-2019. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στις συνέπειες που προκύπτουν από την ακύρωση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ για τη διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εκτός αυτών, οι Υπουργοί ΔΕΥ θα συζητήσουν και θα εγκρίνουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ως προς την Έκθεση για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στην ΕΕ, η οποία υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Στο Συμβούλιο θα παρουσιαστούν, τέλος, η ετήσια έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) και η Ετήσια Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας ( EMCDDA ).

Στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων, θα υπογραφεί η Κοινή Δήλωση για τη θέσπιση της Σύμπραξης Κινητικότητας μεταξύ της ΕΕ και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, στο πλαίσιο της προώθησης της συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες ιδιαίτερου μεταναστευτικού ενδιαφέροντος.

Δικαιοσύνη

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας, το Συμβούλιο υπό την προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου θα επιδιώξει μερική γενική προσέγγιση επί του Κεφαλαίου V (Μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς), επί των ορισμών των «Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων» και των «Διεθνών Οργανισμών» καθώς και επί του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο Κανονισμός αποσκοπεί στο να βελτιώσει τον έλεγχο επί των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη.

Η Προεδρία θα πραγματοποιήσει επίσης συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με ορισμένες προτεινόμενες βελτιώσεις στο μηχανισμό της «ενιαίας θυρίδας» (one-stop-shop). Ο μηχανισμός αυτός προβλέπει ενιαία εποπτική αρχή για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του ελεγκτή ή επεξεργαστή προσωπικών δεδομένων σε διασυνοριακές υποθέσεις σε ολόκληρη την Ένωση.

Το Συμβούλιο θα ενημερωθεί ακόμα για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε τεχνικό επίπεδο αναφορικά με την άλλη νομοθετική πρόταση του πακέτου για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την Οδηγία για την επεξεργασία δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων.

Η Προεδρία θα επιδιώξει γενική προσέγγιση επί του Κανονισμού με τον οποίο τροποποιείται ο Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1346/2000 για τις διαδικασίες Αφερεγγυότητας. Η πρόταση επιχειρεί να διευκολύνει τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και να προωθήσει την ανάκαμψη των βιώσιμων επιχειρήσεων, δίδοντας παράλληλα μια «δεύτερη ευκαιρία» στους έντιμους επιχειρηματίες.

Το Συμβούλιο ΔΕΥ αναμένεται να επιτύχει συμφωνία επί της Οδηγίας με την οποία ενισχύονται τα δικονομικά δικαιώματα των παιδιών που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Με την Οδηγία αυτή διασφαλίζεται ότι τα παιδιά θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και να παρακολουθήσουν τις ποινικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται και ότι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για δίκαιη δίκη.

Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης θα συζητήσουν επίσης τον Κανονισμό, με τον οποίο θεσπίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Πιο συγκεκριμένα, θα τους ζητηθεί να επιβεβαιώσουν την βασική αρχή ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έχει κατά προτεραιότητα αρμοδιότητα να διερευνά και να διώκει αδικήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Επιπλέον, θα ανταλλάξουν απόψεις ως προς το μοντέλο της εποπτείας του επιχειρησιακού έργου της Αρχής στα κράτη-μέλη. Οι Υπουργοί θα κληθούν, τέλος, να καθορίσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για τις μελλοντικές εργασίες επί του Κανονισμού.

Σε συζήτηση θα τεθεί και το νέο μοντέλο διοίκησης του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ποινική Δικαστική Συνεργασία (Eurojust), το οποίο προβλέπει την εκπροσώπηση της Επιτροπής στο Κολλέγιο του Οργανισμού. Ο προτεινόμενος Κανονισμός στοχεύει στην αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας της Eurojust.

Τέλος, το Συμβούλιο αναμένεται να επιβεβαιώσει την υιοθέτηση του δεύτερου πολυετούς Σχεδίου Δράσης για την Ευρωπαϊκή Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη 2014-2018. Το Σχέδιο Δράσης περιέχει μια λίστα με υπό εξέταση σχέδια στον τομέα της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης. Στοχεύει στην αξιοποίηση της μέχρι τώρα επιτευχθείσας προόδου και πρέπει να ειδωθεί ως μέρος μίας ευρύτερης πορείας προς τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης.

Τελευταίες Αναρτήσεις