Τρ 29 Νοεμβρίου 22
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2014Δελτία Τύπου Ιούνιος 20142-6-2014:Υπογραφή Συμφωνίας Ανάθεσης – Επιχορήγησης μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης...

2-6-2014:Υπογραφή Συμφωνίας Ανάθεσης – Επιχορήγησης μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογραφή Συμφωνίας Ανάθεσης – Επιχορήγησης μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.)

Αφορά στην υλοποίησης της Δράσης 3.3.1 με τίτλο: «Η εφαρμογή των εθελούσιων επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης»

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εν λόγω δράση ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων ευρώ (€13.000.000,00) και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και από εθνικούς πόρους

Υπεγράφη σήμερα, 02.06.2014, μεταξύ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκου Δένδια και του Επικεφαλής του Τμήματος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα (Δ.Ο.Μ.), κ. Δανιήλ Εσδρά Συμφωνία Ανάθεσης – Επιχορήγησης, προκειμένου να αναλάβει ο Δ.Ο.Μ. την υποχρέωση υλοποίησης της Δράσης 3.3.1 με τίτλο: «Η εφαρμογή των εθελούσιων επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης».

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 «Υποστήριξη σε συγκεκριμένα καινοτόμα διεθνή και εθνικά μέσα διαχείρισης των επιστροφών» του Ετησίου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής.

Ειδικότερα, η δράση περιλαμβάνει ενέργειες που μεταξύ άλλων αναφέρονται σε:

  • Ενημέρωση για τη δυνατότητα της εθελούσιας επιστροφής 
  • Προετοιμασία για την επιστροφή 
  • Υλοποίηση της εθελούσιας επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους και 
  • Υποδοχή τους στον τελικό τόπο προορισμού τους και επανένταξη στον κοινωνικό ιστό της χώρας τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εν λόγω δράση ανέρχεται στο ύψος του ποσού των δεκατριών εκατομμυρίων ευρώ (€13.000.000,00) και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής) σε ποσοστό 75% (€ 9.750.00.0,00) και από εθνικούς πόρους σε ποσοστό 25% (€3.250.000,00).

Τελευταίες Αναρτήσεις