Τε 27 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2014Δελτία Τύπου Μάιος 201415-05-2014: Υπηρεσία Ασύλου: Συνάντηση χωρών της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και την κατανομή...

15-05-2014: Υπηρεσία Ασύλου: Συνάντηση χωρών της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και την κατανομή των βαρών στην ΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Αθήνα, 15 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπηρεσία Ασύλου: Συνάντηση χωρών της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και την κατανομή των βαρών στην ΕΕ

Την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνάντηση της Υπηρεσίας Ασύλου με επικεφαλής και εκπροσώπους αντίστοιχων υπηρεσιών της Μάλτας, της Κύπρου και της Βουλγαρίας με στόχο τη συνεργασία και την κοινή αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και της κατανομής των βαρών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Κρατική Υπηρεσία για τους Πρόσφυγες της Βουλγαρίας, το Υπουργείο Εσωτερικών και Εθνικής Ασφάλειας της Μάλτας, την Υπηρεσία Ασύλου της Κύπρου, την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Το κύριο θέμα που συζητήθηκε στη συνάντηση ήταν η αλληλεγγύη στους κόλπους του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου όσον αφορά στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και των αιτημάτων ασύλου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου της Ελλάδας, κυρία Μαρία Σταυροπούλου, ανέλυσε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κυρίως οι χώρες της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Κύπρος, Βουλγαρία) λόγω του μεγάλου αριθμού προσφύγων και παράνομων μεταναστών, που εισέρχονται στις χώρες αυτές ζητώντας διεθνή προστασία, και αναφέρθηκε εκτενώς στις διαδικασίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου που έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις στη διαχείριση των θεμάτων ασύλου στην ΕΕ. Ωστόσο εξέφρασε την ανησυχία ότι παρόλο που η έννοια της αλληλεγγύης έχει αναγνωριστεί ως ουσιαστικό και απαραίτητο στοιχείο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί στην πράξη κατά τρόπο ουσιαστικό.

Μετά το πέρας της συνάντησης, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν σε ένα κοινό πλάνο δράσης και συνεργασίας, ούτως ώστε να διερευνηθούν οι τρόποι διεύρυνσης της αλληλεγγύης και της κατανομής των βαρών. «Τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να συμφωνήσουν σε έναν νέο και πιο δίκαιο μηχανισμό για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο και την παροχή διεθνούς προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική θέση, τον πληθυσμό, την οικονομική ευρωστία, τα ποσοστά ανεργίας των χωρών υποδοχής», τόνισε η κυρία Μαρία Σταυροπούλου. «Απαιτείται μία ισορροπημένη προσέγγιση σε όλους τους τομείς και η αλληλεγγύη θα πρέπει να επεκταθεί και πέρα από το πεδίο δράσης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, περιλαμβάνοντας όλες τις εκφάνσεις της διαχείρισης του ασύλου και της μετανάστευσης», συμπλήρωσε η κυρία Σταυροπούλου.

Τα συμπεράσματα της σημερινής συνάντησης θα κοινοποιηθούν στην επερχόμενη Ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταίες Αναρτήσεις