Πα 2 Δεκεμβρίου 22
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2014Δελτία Τύπου Απρίλιος 201402-04-2014: Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Πάτροκλος Γεωργιάδης παρουσίασε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών,...

02-04-2014: Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Πάτροκλος Γεωργιάδης παρουσίασε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα αποτελέσματα της Ελληνι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 02 Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Πάτροκλος Γεωργιάδης παρουσίασε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα αποτελέσματα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στον τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Πάτροκλος Γεωργιάδης, παρουσίασε χτες (1.4.2014), στα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα αποτελέσματα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων.

Η Ελληνική Προεδρία εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προσπάθειες που κατέβαλε προκειμένου να ολοκληρωθεί η έγκριση των Κανονισμών για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο στον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς μέσω αυτών των Κανονισμών, θα αναμορφωθεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο στον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων.

Στον τομέα παράνομης μετανάστευσης και ασύλου, έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ και οι πέντε προτάσεις αναδιατύπωσης για την προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, στόχος του οποίου είναι η δημιουργία ενός χώρου υψηλών προτύπων ασφαλείας και αλληλεγγύης μέσω της θέσπισης μιας κοινής διαδικασίας ασύλου, δίκαιης και αποτελεσματικής.

Όσον αφορά στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόοδο που σημειώθηκε στο εν λόγω ζήτημα, αλλά και στις διαπραγματεύσεις για το πακέτο «Ευφυή Σύνορα», καθώς από το Μάρτιο του 2013 όπου υποβλήθηκαν οι νομοθετικές προτάσεις στην Επιτροπή, έχει επιτελεστεί σημαντικό έργο με σκοπό τη διεξοδική εξέτασή τους, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί και η πρώτη ανάγνωση των προτάσεων από το αρμόδιο προπαρασκευαστικό όργανο του Συμβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το σχέδιο Κανονισμού για τις επιχειρήσεις θαλασσίων συνόρων που συντονίζονται από τον FRONTEX . O K ανονισμός αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων των Κρατών-Μελών, ενώ παράλληλα προβλέπει την προώθηση της αλληλεγγύης έναντι Κρατών-Μελών τα οποία, για γεωγραφικούς λόγους, συμμετέχουν περισσότερο σε θαλάσσιες επιχειρήσεις στα εξωτερικά σύνορα.

Στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης, η Ελληνική Προεδρία, επίσης, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο έργο της Ειδικής Ομάδας «Μεσόγειος» και για το λόγο αυτό αποφάσισε να συμπεριλάβει το θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης του Συμβουλίου ΔΕΥ (3.3.2014), όπου η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση σχετικά με την υλοποίηση τριάντα επτά (37) επιχειρησιακών δράσεων. Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση τέτοιων δράσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν, επίσης, επί νομοθετικών πράξεων στον τομέα της πολιτικής θεωρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν ως θέμα προτεραιότητας από την Προεδρία. Συγκεκριμένα, οι νομοθετικές αυτές πράξεις αφορούν το σχέδιο Κανονισμού που αίρει την υποχρέωση θεώρησης εισόδου για τη Μολδαβία, καθώς και το σχέδιο Κανονισμού που αίρει την υποχρέωση θεώρησης εισόδου για μια σειρά χωρών της Καραϊβικής, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Κολομβία και το Περού. Η Ελληνική Προεδρία θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τα τελικά στάδια αυτής της διαδικασίας, ώστε να τεθούν σύντομα σε ισχύ οι νομοθετικές πράξεις.

Στον τομέα των θεωρήσεων, αξίζει επίσης να σημειωθούν οι δύο νέες προτάσεις που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία μίας νέας, ειδικής περιηγητικής θεώρησης (touring visa) και για την τροποποίηση του Κώδικα Θεωρήσεων. Και οι δύο προτάσεις αποτελούν προτεραιότητα για την Ελληνική Προεδρία και η εξέτασή τους θα ξεκινήσει εντός του Απριλίου στην αρμόδια Ομάδα Εργασίας .

Η αναβάθμιση της Europol είναι για την Ελληνική Προεδρία, επίσης, ένας σημαντικός φάκελος, ο οποίος προβλέπεται από την Συνθήκη της Λισαβόνας. Το Συμβούλιο της 3ης Μαρτίου 2014 συζήτησε , επίσης, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL). Η συντριπτική πλειοψηφία των Κρατών Μελών συμφώνησαν ότι είναι ανάγκη να «λισαβονοποιηθεί» η νομική βάση της CEPOL, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα καθήκοντα και το εύρος των δραστηριοτήτων της, ενώ το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία επί του σχεδίου Κανονισμού για τη μεταφορά της έδρας της CEPOL από το Bramshill (Ηνωμένο Βασίλειο) στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία).

Όσον αφορά στις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα ΔΕΥ, το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης ήταν και συνεχίζει να είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη κατευθυντήρια πολιτική που συμπληρώνει και καθοδηγεί τις προσπάθειες της ΕΕ για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και φιλόδοξου οράματος στον τομέα ΔΕΥ. M ετά το Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο της Αθήνας, τον Ιανουάριο του 2014, δύο πλήρεις κύκλους συζητήσεων στο πλαίσιο της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (COREPER) και το πολύ πρόσφατο Συμβούλιο ΔΕΥ του Μαρτίου, η Ελληνική Προεδρία είναι πλέον σε θέση να περιγράψει σε γενικές γραμμές τις βασικές ιδέες και τις προτάσεις των Κρατών Μελών σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις, καθώς και να μελετήσει με ποιον τρόπο θα προχωρήσει ενόψει του Συμβουλίου του Ιουνίου και ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τελευταίες Αναρτήσεις