Πα 30 Σεπτεμβρίου 22
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2014Δελτία Τύπου Μάρτιος 201403-03-2014: O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας και Εκπαίδευσης για την Επιβολή του Νόμου, η διαχείριση της παράνομης και της νόμιμης...

03-03-2014: O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας και Εκπαίδευσης για την Επιβολή του Νόμου, η διαχείριση της παράνομης και της νόμιμης μετανάστευσης συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 03 Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας και Εκπαίδευσης για την Επιβολή του Νόμου, η διαχείριση της παράνομης και της νόμιμης μετανάστευσης συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 03.03.2014

Συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βρυξέλλες, 3 και 4 Μαρτίου 2014)

Στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 3 Μαρτίου 2014, στις Βρυξέλλες προήδρευσε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Δένδιας μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Γιάννη Μιχελάκη, εκπροσωπώντας την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν οι εξελίξεις και τάσεις των παράνομων μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελληνική Προεδρία υπογράμμισε τη σημασία κινητοποίησης όλων των δυνάμεων για υλοποίηση σειράς δραστηριοτήτων σε επίπεδο Ένωσης αλλά και εθνικό, όπως διατυπώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2013, καθώς και τη δέσμευση για στενή παρακολούθηση των εξελίξεων των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να εξασφαλιστεί συνεπής και συνολική ανταπόκριση στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις. Όπως επεσήμανε ο κ. Δένδιας η προεδρία θα εξετάσει τρόπους περαιτέρω προώθησης της συνεργασίας των Κρατών Μελών στο πλαίσιο του Συμβουλίου ΔΕΥ για το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης.

Σε συνέχεια προφορικής ενημέρωσης προς το Συμβούλιο ΔΕΥ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Υπουργοί αντάλλαξαν προκαταρκτικές απόψεις για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Europol και Cepol

Οι Υπουργοί του Συμβουλίου ΔΕΥ της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν για το μέλλον της Europol και της Cepol και τον Κανονισμό για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνεργασίας και Εκπαίδευσης για την Επιβολή του Νόμου, που αποτελεί τη νομοθετικού περιεχομένου προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας. Η θέση των περισσότερων κρατών μελών παραμένει ότι η Europol και η CEPOL πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν δύο χωριστές υπηρεσίες. Το Συμβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τη νέα νομική βάση για τη CEPOL το ταχύτερο δυνατό.

Το μέλλον του Τομέα ΔΕΥ

Οι αρμόδιοι Υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν επίσης σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εκ μέρους της ελληνικής προεδρίας ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι κατευθυντήριο άξονα για όλη την περίοδο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου θα πρέπει να αποτελέσει μια διαδικασία τεκμηριωμένης αξιολόγησης που θα επικεντρώνεται στον πολίτη. Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου επισημαίνεται ως επίτευγμα, για το οποίο όμως θα χρειαστεί σημαντική ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας και ότι ζητείται μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα μεταξύ της Επιτροπής, της ΕΥΕΔ και των κρατών μελών για την εφαρμογή της αναλογικής αμοιβαιότητας στις εξωτερικές σχέσεις («όσο περισσότερη πρόοδος, τόσο περισσότερη βοήθεια» ή « more for more »). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εντός των επόμενων 10 ημερών θα δημοσιεύσει ανακοίνωσή της αναφορικά με τη μελλοντική ανάπτυξη του τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

Υιοθέτηση οδηγίας για την είσοδο υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία

Κατά την διάρκεια του Συμβουλίου, εξετάσθηκε επίσης η τρέχουσα νομοθετική δραστηριότητα στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης και η συνέχιση της σχετικής συζήτησης για το μέλλον του τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (πρόγραμμα μετά τη Στοκχόλμη ). Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Γιάννης Μιχελάκης, επεσήμανε τη σημασία που αποδίδει αφενός στην επίσημη υιοθέτηση στις 17 Φεβρουαρίου 2014 της Οδηγίας για την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία, αφετέρου την, μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις, επίτευξη πολιτικής Συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της πρότασης Οδηγίας για τους όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης (ICTs).

Παράλληλα, η Ελληνική Προεδρία ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο των εργασιών στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου "Μετανάστευση, Ένταξη και Απομάκρυνση" επί της πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας, των σπουδών, της ανταλλαγής μαθητών, της αμειβόμενης και μη εκπαίδευσης, του εθελοντισμού και της εσωτερικής άμισθης βοήθειας (au pairing),

Tο Συμβούλιο ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, τον FRONTEX και την EASO για το χρονοδιάγραμμα και την πορεία υλοποίησης των επιχειρησιακών ενεργειών της Ειδικής Ομάδας «Μεσόγειος».

Επί των υπολοίπων ζητημάτων που συζητήθηκαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου ΔΕΥ, επισημαίνεται η σημασία που αποδίδουν όλοι οι εταίροι στην υποδοχή ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, η ανάγκη εφαρμογής του «Πακέτου Έξυπνων Συνόρων» (των λεγόμενων smart borders), καθώς και η ανάγκη αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων εργαλείων διακρατικής συνεργασίας, αφενός μεν μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, αφετέρου και με τρίτες χώρες.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου ΔΕΥ υπογράφηκαν δύο σημαντικές συμφωνίες:

  • Η Διευθέτηση για τη συμμετοχή του Λιχτενστάιν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης Ασύλου EASO.
  • Η Κοινή Δήλωση, με την οποία καθιερώνεται Σύμπραξη Κινητικότητας μεταξύ της Τυνησίας και 10 Κρατών-Μελών της ΕΕ.

Στη σύνοδο με τη συμμετοχή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Ελβετίας, η Ελβετική Αντιπροσωπεία, ενημέρωσε το υπό διευρυμένη σύνθεση Συμβούλιο σχετικά με την έκβαση του συνταγματικού δημοψηφίσματος στη χώρα με τίτλο «Ενάντια στη μαζική μετανάστευση».

Παίρνοντας το λόγο εκπροσωπώντας της Ελλάδα, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης, επεσήμανε ότι το 2013 αναφέρθηκαν 8.700 συλλήψεις παρανόμως εισελθέντων στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας με την Αλβανία και την ΠΓΔΜ, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε 60% αύξηση έναντι του 2012. Οι συλλήψεις σχετίζονται με την επιχείρηση «Ασπίδα» για την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών. Σημείωσε επίσης ότι όταν κλείνουν τα χερσαία σύνορα υπάρχει μετατόπιση ροών στα θαλάσσια σύνορα αλλά οι αριθμοί δεν είναι ισοδύναμοι.

Αναφορικά με τη Συρία και τους Σύρους πρόσφυγες ενημέρωσε το Συμβούλιο ΔΕΥ ότι η Ελλάδα φιλοξενεί 22.000 Σύρους πρόσφυγες. Η Ελλάδα εκδίδει άδεια παραμονής και αναβολή απομάκρυνσης για 6 μήνες. Διευκρίνισε πάντως ότι οι Σύριοι δεν ζητούν από την Ελλάδα άσυλο. «Εκτιμούμε ότι το κάνουν γιατί εάν ζητούσαν δεν θα υπήρχε πια η δυνατότητα να μεταβούν σε άλλη χώρα της ΕΕ» υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης.

Σε συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά το πέρας του Συμβουλίου Δ.Ε.Υ., ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Δένδιας δήλωσε τα ακόλουθα:

« Επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω, να καλωσορίσω τους συναδέλφους, να καλωσορίσω την Επίτροπο κα Cecilia Malmström.

Σήμερα, στο πλαίσιο του πρώτου επίσημου Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, συζητήσαμε σειρά θεμάτων σχετικών με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, τομείς, που όπως όλοι γνωρίζουμε αποτελούν διαχρονική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα τραγικά γεγονότα των τελευταίων μηνών και οι συνεχιζόμενες μεταναστευτικές πιέσεις που είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για ορισμένα κράτη μέλη, έφεραν την παράνομη μετανάστευση στις πρώτες θέσεις της ημερήσιας διάταξης στη σημερινή μας συνάντηση. Στο Συμβούλιο συζητήσαμε τις εξελίξεις στο μέτωπο αυτό.

Η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαχείριση της παράνομης αλλά και της νόμιμης μετανάστευσης, αποτέλεσε έναν τους κύριους θεματικούς άξονες της συζήτησής μας.

Από την πλευρά μας, ως ελληνική Προεδρία υπενθυμίσαμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2013 είχε απευθύνει έκκληση για κινητοποίηση όλων των δυνάμεων με στόχο την υλοποίηση σειράς δραστηριοτήτων σε επίπεδο Ένωσης αλλά και σε εθνικό.

Είχε επίσης δεσμευτεί για στενή παρακολούθηση των εξελίξεων των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να εξασφαλιστεί συνεπής και συνολική ανταπόκριση στις τρέχουσες προκλήσεις.

Η Προεδρία θα εξετάσει τρόπους περεταίρω προώθησης της συνεργασίας των Κρατών Μελών, στο πλαίσιο του Συμβουλίου ΔΕΥ για το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης.

Σε συνέχεια προφορικής ενημέρωσης που είχαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Συμβούλιο ανταλλάξαμε προκαταρκτικές απόψεις για τις εξελίξεις στην Ουκρανία .

Παράλληλα συζητήσαμε για το μέλλον της EUROPOL και της CEPOL και διαπιστώσαμε και πάλι πως η θέση της πλειονότητας των κρατών μελών παραμένει ότι η EUROPOL και η CEPOL πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν δύο χωριστές Υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση για νέα νομική βάση το ταχύτερο δυνατό.

Σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων , είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την προφορική παρουσίαση της Επιτρόπου κας Malmström η οποία μας ενημέρωσε ότι εντός των επόμενων 10 ημερών η Επιτροπή θα δημοσιεύσει και τη σχετική ανακοίνωσή της αναφορικά με τη μελλοντική ανάπτυξη του τομέα.

Επιβεβαιώσαμε, επίσης, τη σημασία που αποδίδουμε όλοι οι εταίροι στην υποδοχή ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Ενημερωθήκαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το χρονοδιάγραμμα και την πορεία της υλοποίησης των 37 επιχειρησιακών ενεργειών που περιελήφθησαν στην ανακοίνωσή της (του Δεκεμβρίου του 2013) κατόπιν των εργασιών της Ειδικής Ομάδας «Μεσόγειος». Σχετική ενημέρωση μας παρείχαν και οι αντιπρόσωποι του FRONTEX και της EASO.

Επισημάναμε την ανάγκη εφαρμογής του «Πακέτου Έξυπνων Συνόρων», των λεγόμενων smart borders, καθώς και την ανάγκη αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων εργαλείων διακρατικής συνεργασίας, αφενός μεν μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, αφετέρου και με τρίτες χώρες.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας αναφέρω δυο σημαντικές συμφωνίες που υπογράφηκαν σήμερα στο περιθώριο του Συμβουλίου.

Η πρώτη συμφωνία την οποία υπογράψαμε με την Επίτροπο κα Malmström, αφορά στην Συμφωνία Διευθετήσεως του Λιχτενστάιν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης Ασύλου, το γνωστό EASO και η δεύτερη συμφωνία, στην οποία παρέστη ο συνάδελφος κ. Μιχελάκης εκ μέρους της Ελληνικής Προεδρίας, αφορά στην υπογραφή Κοινής Δήλωσης, με την οποία καθιερώνεται Σύμπραξη Κινητικότητας μεταξύ της Τυνησίας και 10 Κρατών-Μελών της ΕΕ, η οποία θα επιτρέψει την ενίσχυση της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση, με έναν σημαντικό και στρατηγικό εταίρο στη Βόρεια Αφρική.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι στη σύνοδο υπό διευρυμένη σύνθεση του Συμβουλίου με τη συμμετοχή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Ελβετίας, η Ελβετική Αντιπροσωπεία, μάς ενημέρωσε σχετικά με την έκβαση του συνταγματικού δημοψηφίσματος στη χώρα, με τίτλο «Ενάντια στη μαζική μετανάστευση».

Σας ευχαριστώ πολύ».

Τελευταίες Αναρτήσεις