Τρ 30 Μαΐου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2014Δελτία Τύπου Μάρτιος 201403-03-2014: Δήλωση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκου Δένδια κατά την προσέλευση του στο Συμβούλιο...

03-03-2014: Δήλωση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκου Δένδια κατά την προσέλευση του στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 03 Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκου Δένδια κατά την προσέλευση του στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες, και στο οποίο συμπροεδρεύει, δήλωσε τα εξής:

“We are having a meeting upon with our partners and we are going to discuss key points on the issues of Justice and Home Affairs. In particular we are going to discuss a proposal for a regulation on the European Agency for Law Enforcement, which is of cardinal importance for the Greek Presidency, but also is very important for Europol and Cepol. We are going to discuss also the migratory trends as well the migratory pressures and also we are going to discuss key issues upon the presentation by the Commission on the field of Justice and Home Affairs. We are looking forward to a fruitful discussion among burden sharing friends. Thank you.”

(απόδοση στα ελληνικά:)

«Έχουμε μία συνάντηση με τους εταίρους μας και πρόκειται να συζητήσουμε βασικές πτυχές σε θέματα που αφορούν τον τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να συζητήσουμε για την πρόταση κανονισμού σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνεργασίας και Εκπαίδευσης για την Επιβολή του Νόμου, που είναι θεμελιώδους σημασίας για την Ελληνική Προεδρία καθώς και πολύ σημαντική για την Europol και την Cepol . Θα συζητήσουμε επίσης τις μεταναστευτικές τάσεις και πιέσεις καθώς και σημαντικά ζητήματα επί της παρουσίασης της Επιτροπής στον τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Αναμένουμε μια γόνιμη συζήτηση μεταξύ φίλων στους οποίους κατανέμονται τα βάρη. Σας ευχαριστώ.»

Τελευταίες Αναρτήσεις