Τρ 3 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2014Δελτία Τύπου Φεβρουάριος 201421-2-2014: Η συνεργασία ΕΕ - ΗΠΑ σε θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα συζητηθεί σε συνάντηση υψηλών αξιωματούχων στην...

21-2-2014: Η συνεργασία ΕΕ – ΗΠΑ σε θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα συζητηθεί σε συνάντηση υψηλών αξιωματούχων στην Αθήνα (24-25/2/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014

Η συνεργασία ΕΕ – ΗΠΑ σε θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα συζητηθεί σε συνάντηση υψηλών αξιωματούχων στην Αθήνα (24-25/2/2014)

Στις 24 και 25 Φεβρουαρίου υψηλοί αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα συζητήσουν στην Αθήνα θέματα συνεργασίας των δύο πλευρών στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων. Πρόκειται για μία προγραμματισμένη συνάντηση, η οποία λαμβάνει χώρα μία φορά κάθε έξι μήνες και οργανώνεται από την εκάστοτε Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο και θα προετοιμάσει τη υπουργική συνάντηση ΕΕ-ΗΠΑ σε θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο.

Η πρώτη ενότητα της συνάντησης θα αφιερωθεί στα θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων. Οι αξιωματούχοι των δύο πλευρών θα αναφερθούν στα ζητήματα της διαχείρισης των συνόρων και της μεταναστευτικής πολιτικής. Οι δύο πλευρές, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, θα ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τα επιτεύγματα που έχουν κατακτηθεί στο πεδίο της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της καταπολέμησης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο που βασίζεται στη λεγόμενη «Παγκόσμια Συμμαχία». Ειδική αναφορά θα γίνει τόσο στο ζήτημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος όσο και στην κατοχύρωση της δημόσιας ασφάλειας. Οι υψηλοί αξιωματούχοι θα αξιολογήσουν την πρόοδο που επιτεύχθηκε σε ζητήματα των Εσωτερικών Υποθέσεων στο πλαίσιο της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΗΠΑ. Η ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την εφαρμογή του συστήματος PNR, στο πλαίσιο της υπάρχουσας συμφωνίας, θα αποτελέσει επίσης θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, η οποία θα είναι αφιερωμένη σε ζητήματα Δικαιοσύνης, θα συζητηθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Διάφορες πτυχές του ζητήματος της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης ενόψει των μεταρρυθμίσεων στη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων, τις οποίες εξετάζουν τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ. Οι αξιωματούχοι των δύο πλευρών θα εξετάσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην δικαστική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Επιπλέον, θα ανταλλάξουν απόψεις για το ζήτημα της καταπολέμησης των ναρκωτικών και των ψυχοτρόπων ουσιών και θα επιδιώξουν να συντονίσουν τις ενέργειές τους στο πλαίσιο των επικείμενων υψηλού επιπέδου πολυμερών συναντήσεων για το θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου της Επιτροπής Ναρκωτικών (CND). Τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και η συνέχεια του πολιτικού διαλόγου για θέματα αναπηρίας συγκαταλέγονται επίσης στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης.

Εκπρόσωποι της επικείμενης Ιταλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ θα παρουσιάσουν τις προτεραιότητες της Προεδρίας στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων.

Στην συνάντηση θα παραστούν υψηλοί αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδιοι σε θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της ΕΕ και άλλων σχετικών οργανισμών και θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελληνική Προεδρία θα εκπροσωπηθεί κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών από τον κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη, Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και κατά την δεύτερη ημέρα από τον κ. Νικόλαο Κανελλόπουλο, Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τελευταίες Αναρτήσεις