Δε 2 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήASYLOGENIKA-ASYLO07-02-2014: Oλοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση τριάντα υπευθύνων για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας, από όλα τα Περιφερειακά Γραφεία της...

07-02-2014: Oλοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση τριάντα υπευθύνων για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας, από όλα τα Περιφερειακά Γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ YΠΟΔΟΧΗΣ                                                                                            

Αθήνα, 7-2-14

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Oλοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση τριάντα υπευθύνων για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας, από όλα τα Περιφερειακά Γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου

Στις 29.1.14 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση τριάντα υπευθύνων για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας, από όλα τα Περιφερειακά Γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου, από τους δύο πιστοποιημένους εκπαιδευτές ( EAC – EASO ) της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στην θεματική ενότητα : «Τεχνικές συνέντευξης με ευάλωτα άτομα»

Στα πλαίσια ανάλυσης της εν λόγω θεματικής ενότητας, οι εισηγητές απέδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στα εξής ζητήματα:

  • Ορισμός ευαλωτότητας
  • Ελληνική νομοθεσία περί ευαλωτότητας
  • Δείκτες ευαλωτότητας και παραδείγματα εντοπισμού
  • Φυσικοί, ψυχολογικοί και ψυχιατρικοί παράγοντες και διαταραχές
  • Διαπολιτισμική προσέγγιση ευάλωτων ομάδων
  • Μνήμη και τεχνικές αποκάλυψης ευαίσθητων δεδομένων
  • Βιωματικές εργασίες ( case studies ) αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων

H συμμετοχή της Υ.Π.Υ. στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία καταδεικνύει την εξέλιξη που έχει καταγραφεί σχετικά με τα ζητήματα διαχείρισης μικτών μεταναστευτικών ροών, την συστηματική εργασία των στελεχών της δημόσιας διοίκησης στον τομέα αυτό και την δυνατότητα παροχής τεχνογνωσίας σε κάθε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.

Οι δυο Υπηρεσίες που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2013, εμφορούνται από ένα κοινό πνεύμα ως προς την οργάνωση , συστατικά στοιχεία του οποίου είναι η πίστη στην συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών, στην καινοτομία ως οργανωμένη διαδικασία, την μαθητεία την εμπειρία και την συνεργασία των αρμόδιων φορέων.

Τελευταίες Αναρτήσεις