Σα 10 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2014Δελτία Τύπου Ιανουάριος 201413-01-2014:Συμμετοχή για πρώτη φορά της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής σε Ομάδα του EASO στη Βουλγαρία

13-01-2014:Συμμετοχή για πρώτη φορά της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής σε Ομάδα του EASO στη Βουλγαρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή για πρώτη φορά της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής σε Ομάδα του EASO στη Βουλγαρία

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Υ.Π.Υ.) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συμμετέχει για πρώτη φορά σε Ομάδα Υποστήριξης Ασύλου ( Asylum Support Team) του EASO (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου) στην Βουλγαρία.

H εν λόγω συμμετοχή καταδεικνύει την πρόοδο που έχει συντελεστεί αναφορικά με ζητήματα διαχείρισης μικτών μεταναστευτικών ροών καθώς επίσης και σε σχέση με ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Yπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

Η εκπροσώπηση της Ελλάδας στην αναφερόμενη Ομάδα του EASO, συνιστά δείκτη του υψηλού βαθμού δέσμευσης της χώρας μας σε ό,τι σχετίζεται με την συμμετοχή στο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και την παροχή τεχνογνωσίας στα Κράτη-Μέλη που έχουν ανάγκη αυτού του είδους τη γνωσιακή ενίσχυση.

Τελευταίες Αναρτήσεις