Τε 8 Φεβρουαρίου 23

Π.Δ. 141/2013

Π.Δ. 141/2013 (ΦΕΚ Α΄-226-21.10.2013)

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία καιγια το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση).

Τελευταίες Αναρτήσεις