Δε 2 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2013Δελτία Τύπου Οκτώβριος 201316-10-2013: Τη διενέργεια ελέγχου στις εγκαταστάσεις της Ε.Υ.Π. εισηγείται με επιστολή του ο Διοικητής της Υπηρεσίας κ. Θ. Δραβίλλας...

16-10-2013: Τη διενέργεια ελέγχου στις εγκαταστάσεις της Ε.Υ.Π. εισηγείται με επιστολή του ο Διοικητής της Υπηρεσίας κ. Θ. Δραβίλλας προς τον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών κ. Α. Λαμπρινόπουλο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη διενέργεια ελέγχου στις εγκαταστάσεις της Ε.Υ.Π. εισηγείται με επιστολή του ο Διοικητής της Υπηρεσίας κ. Θ. Δραβίλλας προς τον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών κ. Α. Λαμπρινόπουλο

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών κ. Ανδρέα Λαμπρινόπουλο, ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κ. Θεόδωρος Δραβίλλας εισηγείται τη διενέργεια ελέγχου από τη συγκεκριμένη Αρχή στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Ο κ. Δραβίλλας υπενθυμίζει ότι έχει παρέλθει περίοδος δύο ετών από τον τελευταίο έλεγχο που διεξήγαγε η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών και δεδομένου ότι στο διάστημα που μεσολάβησε έχει λάβει χώρα αλλαγή στη Διοίκηση της Υπηρεσίας, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα συγκυρία, επισημαίνει την ανάγκη διεξαγωγής του σχετικού ελέγχου το συντομότερο δυνατό.

Ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αναφέρει επίσης στην επιστολή του ότι η πρωτοβουλία εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών και διαβεβαιώνει ότι παραμένει στη διάθεσή του κ. Λαμπρινόπουλου για κάθε συνδρομή που τυχόν απαιτηθεί για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση του έργου του.

Τελευταίες Αναρτήσεις