Τρ 30 Μαΐου 23
ΑρχικήΑνακοινώσεις25-07-2013: Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις

25-07-2013: Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση τη νομοθετική πρωτοβουλία για την «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», η οποία θα αποτελέσει ιδιαίτερο μέρος του σχεδίου νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», η δημόσια διαβούλευση για το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Στόχος της προωθούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η αναδιοργάνωση του δομικού σχήματος και του λειτουργικού πλαισίου της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να καταστεί αυτή πιο σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική, τόσο σε επιτελικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο και να βελτιώσει τις δυνατότητες και την ποιότητα ανταπόκρισής της στις υφιστάμενες αλλά και σε μελλοντικές εθνικές και κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, έως και τη Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013. Η συμμετοχή σας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της νομοθετικής μας πρωτοβουλίας.
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συμβολή σας.

Νίκος Δένδιας
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Υποβάλλετε ΕΔΩ τις  παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις ιδέες και τις προτάσεις σας. 

Τελευταίες Αναρτήσεις