Πα 2 Ιουνίου 23
ΑρχικήASYLOANAKOINWSEIS27-06-2013: Πρόσκληση-ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση τεχνικού προσωπικού στην Νέα Υπηρεσία Ασύλου

27-06-2013: Πρόσκληση-ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση τεχνικού προσωπικού στην Νέα Υπηρεσία Ασύλου

Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου προκειμένου καλύψει τις έκτακτες ανάγκες της νεοσύστατης υπηρεσίας (ν.3907/2011) που έχουν προκύψει σε τεχνικό προσωπικό, προσκαλέι τους τακτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρο 2 του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112 τ. Α΄) ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στην Υπηρεσία Ασύλου να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πλήρωση της κατωτέρω θέσης.

Δείτε την πρόσκληση-ανακοίνωση εδώ.

Τελευταίες Αναρτήσεις