Τρ 30 Μαΐου 23
ΑρχικήASYLOANAKOINWSEIS10-06-2013: Πρόσκληση εδήλωση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

10-06-2013: Πρόσκληση εδήλωση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Τελευταίες Αναρτήσεις