Τρ 29 Νοεμβρίου 22
ΑρχικήASYLOGENIKA-ASYLO09-05-2013: Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια Γραφικής Ύλης και Φακέλων Αρχείου Συσκευασίας, για την κάλυψη των αναγκών της...

09-05-2013: Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια Γραφικής Ύλης και Φακέλων Αρχείου Συσκευασίας, για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Τελευταίες Αναρτήσεις