Πε 28 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήASYLOANAKOINWSEIS15-04-2013: Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό των κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και των Περιφερειακών Γραφείων της

15-04-2013: Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό των κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και των Περιφερειακών Γραφείων της

Τελευταίες Αναρτήσεις