Τρ 30 Μαΐου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2013Δελτία Τύπου Φεβρουάριος 201305-02-2013: Στη δημόσια διαβούλευση δόθηκε σήμερα το Σχέδιο Νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,...

05-02-2013: Στη δημόσια διαβούλευση δόθηκε σήμερα το Σχέδιο Νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη δημόσια διαβούλευση δόθηκε σήμερα το Σχέδιο Νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»

Δόθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια, το σχέδιο νόμου για την «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις». Ο γενικός προγραμματισμός των δράσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου, που αποτελεί βασικό άξονα του σχεδίου νόμου αποβλέπει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και στην ανάπτυξη σύγχρονων δομών για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τον πολίτη και την αποδοτικότερη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Οι βασικές ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου αποσκοπούν:

  • Στη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών με τη δημιουργία της νέας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού και την ενίσχυση των πολιτικών υπηρεσιών του υπουργείου που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. 
  • Στην ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 
  • Στη ριζική αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσα στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής προσπάθειας για περιορισμό και ορθολογικοποίηση των δομών της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να επηρεάζεται η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος καθώς και η συναρμογή του με τη Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη. Το Πυροσβεστικό Σώμα αναδεικνύεται σε επιχειρησιακό βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 
  • Στην προώθηση των αναγκαίων διοικητικών μετασχηματισμών, προκειμένου να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα οικονομικής ή άλλης υποστήριξης της χώρας, στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής ασύλου και να διευκολυνθεί η έγκαιρη έναρξη λειτουργίας των νέων Υπηρεσιών Ασύλου.

Στο σχέδιο νόμου που αποτελείται από έξι κεφάλαια και 58 άρθρα, και στο οποίο έχουν ενσωματωθεί τα πορίσματα του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και εισηγήσεις που διατυπώθηκαν κατά τις επαφές με συνδικαλιστικές οργανώσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλους φορείς, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μέσω της προώθησης σειράς καταργήσεων και συγχωνεύσεων δομών προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού και της απαλλαγής από περιττές και δαπανηρές ή απηρχαιωμένες δομές και υπηρεσίες, να μην επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πιο αναλυτικά:

1. Συστήνεται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, με την οποία καλύπτεται ένα σημαντικό κενό στο οργανόγραμμα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης που συνεργάζεται με τα Επιτελεία των Σωμάτων που υπάγονται στο Υπουργείο, επιτυγχάνεται ο αναγκαίος συντονισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου προς όφελος της αποδοτικότητας, ιδίως των υπηρεσιών με οικονομικό χαρακτήρα, που είναι επιφορτισμένες με πρόσθετες αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ν. 2362/1995 περί «Δημοσίου Λογιστικού» και, γενικότερα, σε εκπλήρωση των μνημονιακού χαρακτήρα δεσμεύσεων της χώρας, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα, καταργείται η Επιτελική Μονάδα του π.δ. 79/2011.

2. Αναβαθμίζεται το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και Ελέγχου των Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.), που είχε συσταθεί με το άρθρο 27 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), ενόψει των διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών στον τομέα της μετανάστευσης που επηρεάζουν άμεσα τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Χώρας. Ειδικότερα στο Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. που έχει την ευθύνη συντονισμού, διαχείρισης και εποπτείας της διοικητικής και επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, για θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου, προστίθενται νέες αρμοδιότητες σχετικές με την εκπόνηση, παρακολούθηση της εφαρμογής και την προσαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδίου αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ζητήματος στις σύγχρονες απαιτήσεις της μετανάστευσης και του ασύλου. Προστίθενται ακόμα αρμοδιότητες σχετικές με την συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), όπως επίσης και με αντίστοιχα όργανα ή δομές που λειτουργούν σε τρίτες χώρες.

3. Η διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων περιέρχεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Πόρων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, η οποία ορίζεται πλέον ως υπεύθυνη εθνική αρχή. Παράλληλα η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αποκτά δυνατότητα ίδρυσης Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ή υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών φορέων.

4. Διευθετείται σειρά λειτουργικών και υπηρεσιακών θεμάτων που αφορούν την Υπηρεσία Ασύλου και Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής με γνώμονα τις ανάγκες άμεσης λειτουργίας τους, σε εκπλήρωση των σχετικών ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της χώρας και προκειμένου να διασφαλισθεί η ταχεία και έγκαιρη στελέχωση των υπηρεσιών.

5. Αναδιοργανώνονται οι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω μιας στοχευμένης και εκτεταμένης ανασυγκρότησης του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου που θα το θωρακίζει και θα το εκσυγχρονίσει σε όλα τα οργανωτικά του επίπεδα, αναβαθμίζοντας τη λειτουργία και την αποστολή του. Το Πυροσβεστικό Σώμα αναδεικνύεται πλέον στον επιχειρησιακό βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας και αποκτά τις προϋποθέσεις ώστε να ανταποκρίνεται με αμεσότητα και επιχειρησιακή επάρκεια στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις. Βασικοί άξονες της αναδιοργάνωσης είναι ο λειτουργικός εξορθολογισμός, η διοικητική αποκέντρωση και η εξοικονόμηση πόρων, μέσων και εξοπλισμού, η καλύτερη διαχείριση, κατανομή και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του με σχέδιο, στρατηγική και μετρήσιμη αποτελεσματικότητα και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα αναπτύσσονται οι κατάλληλοι μηχανισμοί για την εξέλιξή του και τη διαρκή αναπροσαρμογή της λειτουργίας του και ιδρύονται νέες δομές όπως είναι η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου ενώ εκσυγχρονίζονται και επεκτείνονται υπάρχουσες, όπως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Επίσης ενισχύεται και διευκολύνεται η συμμετοχή του ΠΣ σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και η αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων και των χρηματοδοτικών εργαλείων που παρέχει το ΕΣΠΑ. Επανακαθορίζεται ο Οργανισμός του ΠΣ, για την οργανωτική, λειτουργική και επιχειρησιακή αναδιάρθρωση του, με αξιοποίηση των εμπειριών του παρελθόντος και των συγκριτικών δεδομένων και καλών πρακτικών αντίστοιχων μηχανισμών ή Υπηρεσιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των απαιτήσεων ασφάλειας και προστασίας του πολίτη, με προσαρμογή στα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. Παράλληλα, ιδρύεται Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε), και λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση το Συντονιστικό – Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), το Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) και το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης (Σ.Κ.Ε.Δ.), ενώ δημιουργείται Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για την εκπαίδευση όλων των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων και αναβαθμίζεται η Πυροσβεστική Ακαδημία.

6. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εντάσσεται στον ευρύτερο αυτό σχεδιασμό και μετονομάζεται πλέον σε Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη, ενώ αποκτά μόνιμες και σταθερές δομές κατά το πρότυπο των όσων ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας.

7. Επαναπροσδιορίζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους Εθελοντές και τις Εθελοντικές Οργανώσεις της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του θεσμού. Ορίζονται οι βασικές έννοιες που χαρακτηρίζουν το Σύστημα Εθελοντισμού, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης των Ειδικευμένων Εθελοντών και των Εθελοντικών Οργανώσεων, όπως και ζητήματα σχετικά με την εκπαίδευση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ως απαραίτητης προϋπόθεσης για τη συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις τακτικού επιπέδου. Στο σχέδιο νόμου περιγράφεται ο τρόπος, το πλαίσιο και το εύρος επιχειρησιακής εμπλοκής, η αρμοδιότητα κινητοποίησης και ο συντονισμός των Εθελοντών, ως φορέων Πολιτικής Προστασίας της Χώρας και ζητήματα εποπτείας και αξιολόγησης της επιχειρησιακής δράσης των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Ειδικευμένων Εθελοντών. Με διατάξεις του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης και αστικής ευθύνης των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, που αποτελεί χρόνιο αίτημά τους, θέματα ηθικών αμοιβών των Εθελοντών αλλά και κυρώσεων.

8. Σε ό,τι αφορά τις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων καθιερώνεται το γεωγραφικό κριτήριο (ανά νομό) αντί του υπηρεσιακού κριτηρίου που ίσχυε μέχρι σήμερα για το σχηματισμό τους, ενώ προβλέπεται ότι η εκλογή των οργάνων και αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων θα γίνεται μέσω ενιαίου ψηφοδελτίου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η γνησιότερη συνδικαλιστική εκπροσώπηση του προσωπικού, η αποφυγή κατακερματισμού των ενώσεων, αλλά και φαινομένων, απαγορευόμενου από το Σύνταγμα και το πειθαρχικό δίκαιο του αστυνομικού προσωπικού, κομματισμού κατά τη λειτουργία των ενώσεων.

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opengov.gr καθώς και εδώ.

Τελευταίες Αναρτήσεις