Σα 28 Ιανουαρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2013Δελτία Τύπου Ιανουάριος 201328-01-2013:Τη χρήση εκπαιδευτικού εγχειριδίου διαπολιτισμικής επιμόρφωσης ενέκρινε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας

28-01-2013:Τη χρήση εκπαιδευτικού εγχειριδίου διαπολιτισμικής επιμόρφωσης ενέκρινε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη χρήση εκπαιδευτικού εγχειριδίου διαπολιτισμικής επιμόρφωσης ενέκρινε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας

Θα διανεμηθεί στις περιφερειακές διοικήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για χρήση του από το προσωπικό της

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια, ο οποίος και ενέκρινε την χρήση του, υποβλήθηκε από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που συναλλάσσονται με Υπηκόους Τρίτων Χωρών.

Το εκπαιδευτικό υλικό – το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος επιμόρφωσης – αναπαράχθηκε σε ηλεκτρονική μορφή και στο προσεχές διάστημα θα διανεμηθεί στις περιφερειακές διοικήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για χρήση του από το προσωπικό της.

Βασικοί στόχοι του εγχειριδίου «Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που συναλλάσσονται με υπηκόους Τρίτων Χωρών», είναι:

  • Η βελτίωση της γνώσης και της αντίληψης των αστυνομικών υπαλλήλων στις σχέσεις τους με τους μετανάστες 
  • Η ανάπτυξη βέλτιστων επικοινωνιακών δυνατοτήτων στο διαπολιτισμικό περιβάλλον 
  • Η βελτίωση των παραγόμενων υπηρεσιών προς τους μετανάστες 
  • Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε συνδυασμό με τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες 
  • Η ενίσχυση της προσήλωσης των αστυνομικών υπαλλήλων στην αποτελεσματική λειτουργία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον (συνειδητότητα) 
  • Η βελτίωση της γνώσης των αστυνομικών για τους νόμους και τις ρυθμίσεις που αφορούν στους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι το 2012 πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, στο οποίο συμμετείχαν 250 υπάλληλοι (αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι) που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία και συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών ηλικίας 25-60 ετών. Πραγματοποιήθηκε συγκεκριμένα από ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 80 ωρών, με τη συνεργασία του εκπαιδευτικού κέντρου της Αγροτικής Τράπεζας «ΑΤΕ Εξέλιξη», καθώς και του Δικτύου Τοπικών Αυτοδιοικήσεων «Εύξεινη Πόλη» σε κάθε ενιαία Αποκεντρωμένη Μονάδα Διοίκησης της Χώρας (Αθήνα, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρόδο, Λάρισα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη).

Οι θεματικές ενότητες της εκπαιδευτικής δράσης αφορούσαν στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  • Βασικές Αρχές Διαπολιτισμικότητας 
  • Εθνικοί και Διεθνείς κανόνες και Μηχανισμοί 
  • Σύγχρονες Τεχνικές 
  • Συμβουλευτική.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του προγράμματος δημιουργήθηκε ιστοσελίδα – πλατφόρμα ανακοινώσεων και επικοινωνίας.

Επιπρόσθετα, αντίστοιχο πρόγραμμα εντάχθηκε και ήδη υλοποιείται υπό μορφή διαλέξεων 20 ωρών στις αστυνομικές σχολές.

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. είχε την επιστημονική ευθύνη για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού προετοιμασίας / εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και υλοποίησης των εκπαιδεύσεων. Η χρηματοδότηση της δράσης καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης.

Τελευταίες Αναρτήσεις