Κυ 27 Νοεμβρίου 22
ΑρχικήASYLOANAKOINWSEIS27-11-2012: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον κατάλογο διερμηνέων στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου για την παροχή υπηρεσιών...

27-11-2012: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον κατάλογο διερμηνέων στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας ή και μετάφρασης στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    –    ΑΠΟΦΑΣΗ     –     ΑΙΤΗΣΗ     

Τελευταίες Αναρτήσεις