Τρ 31 Ιανουαρίου 23
ΑρχικήASYLOANAKOINWSEIS24-10-2012: Πρόσκληση προς τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο του άρθρου 2 παρ....

24-10-2012: Πρόσκληση προς τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο του άρθρου 2 παρ. 7 του Ν. 3907/2011, να το δηλώσουν με σχετική αίτησή τους στο τμήμα Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου

Δείτε εδώ τη πρόσκληση.

Τελευταίες Αναρτήσεις