Τε 22 Μαρτίου 23
ΑρχικήASYLOANAKOINWSEIS17-09-2012: Μετατάξεις τακτικών και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο...

17-09-2012: Μετατάξεις τακτικών και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Μετατάξεις τακτικών και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, μετά από απόφαση του Υπουργού, προσκαλεί τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο δημόσιο αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, να στελεχώσουν την νέα Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής που εδρεύει στη Αθήνα.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των παράνομων μεταναστευτικών ροών, θεωρούν κατεπείγουσα προτεραιότητα την επαρκή στελέχωση της νέας Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, με άμεσες μετατάξεις από όλο το φάσμα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη προσκαλεί τους τακτικούς υπαλλήλους που ενδιαφέρονται και που υπηρετούν, στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, να στελεχώσουν τις 28 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων της νέας Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής . Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής σχεδιάζεται να στελεχωθεί με 14 υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 10 Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις λειτουργίας της Υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής είναι αυτοτελής, υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στελεχώνεται από πολιτικούς υπαλλήλους. Έργο της είναι η δημιουργία και ο συντονισμός των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής που σχεδιάζεται να λειτουργήσουν στη χώρα μας και τα οποία έχουν στόχο την καταγραφή και διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται να εισέρχονται, ή που διαμένουν παράνομα στη χώρα.

Η προκήρυξη για μετατάξεις με την σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί εδώ.

Τελευταίες Αναρτήσεις