Τρ 30 Μαΐου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2012Δελτία Τύπου Αύγουστος 201213-8-2012: Δελτίο Τύπου για την υπογραφή από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη του Σχέδιου Προεδρικού Διατάγματος...

13-8-2012: Δελτίο Τύπου για την υπογραφή από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη του Σχέδιου Προεδρικού Διατάγματος για την αποδέσμευση αστυνομικών από την φρούρηση στόχων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έτοιμο το Προεδρικό Διάταγμα για την αποδέσμευση αστυνομικών
από την φρούρηση στόχων 

Υπογράφηκε από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, για την τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 141/91 σχετικά με τις «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών». Με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, μεταξύ άλλων, αποδεσμεύονται αστυνομικοί από τη φρούρηση Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών.

Στα κεντρικά σημεία του Σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο απεστάλη για έλεγχο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προβλέπεται συγκεκριμένα ότι:

  • η διάθεση προσωπικού για τη φρούρηση ευπαθών στόχων, είτε αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία είτε κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων, καθώς και ο προσδιορισμός της, καθορίζεται με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής,
  • ορίζονται αντικειμενικά κριτήρια για τον καθορισμό του είδους της προστατευτικής φύλαξης των ευπαθών στόχων,
  • εάν διαπιστωθεί ότι το διατιθέμενο αστυνομικό προσωπικό, εκτελεί καθήκοντα που δεν σχετίζονται με την αποστολή του, αντικαθίσταται άμεσα και ελέγχεται πειθαρχικά, ενώ η αρμόδια επιτροπή επανεξετάζει άμεσα την ανάγκη διατήρησης ή μη της συνοδείας ασφαλείας,
  • εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι ασφαλείας, οι οποίοι θα αξιολογούνται, θα υπάρχει η δυνατότητα να φρουρούνται οι κατοικίες των Αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων, των Υπουργών, των πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας, των πρώην Πρωθυπουργών, των αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, καθώς και κτιριακές εγκαταστάσεις Υπουργείων, κομμάτων, τηλεοπτικών σταθμών κ.λπ.
  • για τις παραπάνω περιπτώσεις, όπως και στις περιπτώσεις Βουλευτών, Ευρωβουλευτών και Περιφερειαρχών, μετά από είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος, παύουν να ισχύουν οι ισχύουσες αποφάσεις για την προστατευτική τους φύλαξη, ενώ τυχόν νέα αιτήματα θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή. 

Επιπλέον στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικής εντολής του κ. Πρωθυπουργού, μειώνεται η συνολική δύναμη της Υπηρεσίας Ασφάλειας Προέδρου Κυβερνήσεως κατά είκοσι πέντε (25) αστυνομικούς, οι οποίοι κατανέμονται σε Αστυνομικά Τμήματα του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας, σύμφωνα με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της αστυνόμευσης και της αποτελεσματικής πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας μειώνονται κατά 200, οι απεσπασμένοι αστυνομικοί στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). Οι αστυνομικοί αυτοί θα επιστρέψουν σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. 


 

Τελευταίες Αναρτήσεις