Δε 27 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2012Δελτία Τύπου Ιούλιος 201231-07-2012:Δηλώσεις του Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικού Υποδιευθυντή Χρήστου Μανούρα, σχετικά με την αποδέσμευση 1500 αστυνομικών από τη...

31-07-2012:Δηλώσεις του Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικού Υποδιευθυντή Χρήστου Μανούρα, σχετικά με την αποδέσμευση 1500 αστυνομικών από τη φύλαξη ειδικών στόχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2012

Δηλώσεις του Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικού Υποδιευθυντή Χρήστου Μανούρα, σχετικά με την αποδέσμευση 1500 αστυνομικών από τη φύλαξη ειδικών στόχων

«Όπως όλοι γνωρίζουμε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε χθες ότι θα αποδεσμευθούν από τη φύλαξη διαφόρων ειδικών στόχων 1500 Αστυνομικοί, 100 οχήματα και 60 μοτοσικλέτες προκειμένου να διατεθούν για τις αυξημένες ανάγκες της αστυνόμευσης.

Ο αριθμός των αστυνομικών που αποδεσμεύεται αποφασίσθηκε έπειτα από εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής η οποία συγκροτήθηκε στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με αποκλειστικό αντικείμενο τη συστηματική μελέτη και αξιολόγηση του κεφαλαίου «προστατευτική φύλαξη ευπαθών στόχων και συνοδεία προσώπων».

Με βάση το πόρισμα της Επιτροπής, συντάσσεται σε πρώτο χρόνο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για την υλοποίηση των περιορισμών των διατιθέμενων αστυνομικών και μέσων.

Ειδικότερα:

Θα παρέχεται πλέον υποχρεωτική φρούρηση μόνο στους κ. κ. Προέδρους της Δημοκρατίας, και της Κυβέρνησης καθώς και στους Ανώτατους Δικαστικούς Λειτουργούς.

Αίρεται το ισχύον μέτρο της υποχρεωτικής φύλαξης το οποίο θα εξετάζεται πλέον με βάση τα υφιστάμενα κριτήρια επικινδυνότητας.

Περιορίζεται κατά 25 Αστυνομικούς η Υπηρεσία Ασφάλειας του Προέδρου της Κυβέρνησης.

Επίσης, κατά 20 αντίστοιχα, η ασφάλεια του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Επιπλέον,

  •  κατά 5 Αστυνομικούς η ασφάλεια των λοιπών Αρχηγών των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή.
  •  κατά 3 Αστυνομικούς, η ασφάλεια των Υπουργών
  •  κατά 2 Αστυνομικούς, η ασφάλεια των Αναπληρωτών Υπουργών και
  •  κατά 1 η ασφάλεια των Υφυπουργών.

Μείωση κατά 5 άτομα θα υπάρξει στον αριθμό των αστυνομικών που διατίθενται στα Γραφεία του Κυβερνώντος κόμματος

ενώ κατά 4 άτομα, στον αριθμό των Αστυνομικών που διατίθενται στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Καταργείται επίσης, η συνοδεία αστυνομικών σε

  • βουλευτές,
  • ευρωβουλευτές,
  • Περιφερειάρχες και
  • Δημάρχους

Τυχόν αιτήματα θα εξετάζονται κατά περίπτωση από ειδική Επιτροπή με κριτήρια αξιολόγησης την όποια υφιστάμενη επικινδυνότητα καθώς και τον υπάρχοντα βαθμό απειλής.

Ομοίως, περιορίζονται σε 3, οι αστυνομικοί που διατίθενται σε νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς σταθμούς.

Επιπρόσθετα, περιορίζεται από 6 σε 2 μήνες, η περίοδος διάθεσης αστυνομικών, σε πρώην Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς μετά τη λήξη της θητείας τους. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, τυχόν αιτήματα για περαιτέρω διάθεση θα αξιολογούνται από την Ειδική Επιτροπή.

Παράλληλα, δρομολογείται :

  •  αφενός μεν η μη επιβάρυνση πλέον της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διάθεση και τη συντήρηση των μέσων που διατίθενται για την κίνηση των ως άνω προσώπων,
  •  αφετέρου από τη χρήση, όσον αφορά τα καύσιμα και τη συντήρηση, διατιθέμενων μέσων σε φορέα ή πρόσωπο εκτός Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. διάθεση και τη συντήρηση των μέσων που διατίθενται για την κίνηση των ως άνω προσώπων.

Οι δαπάνες που προκαλούνται για την αγορά, συντήρηση και κίνηση των μέσων που διατίθενται για τη συνοδεία προσώπων, πλην των κρατικών λειτουργών, θα βαρύνουν τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Πλέον ο προσδιορισμός του ακριβή αριθμού των διατιθέμενων αστυνομικών και μέσων (αυτοκινήτων & μοτοσικλετών) θα αποτελεί εκτίμηση Ειδικής Επιτροπής του Σώματος με βάση τα κριτήρια επικινδυνότητας.

Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

Η προστασία εσωτερικά του χώρου του Κοινοβουλίου πρόκειται να ανατεθεί σε εταιρεία ιδιωτικής φύλαξης ενώ η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει τη φρούρηση στον περιμετρικό χώρο αυτού.

Ήδη εκπονείται σχέδιο ασφαλούς εξωτερικής φρούρησης του Κοινοβουλίου από συγκεκριμένη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

Οι ιδιώτες που υποβάλλουν αιτήματα για παροχή αστυνομικής προστασίας και εφόσον κρίνεται από την Επιτροπή ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι θα καταβάλλουν το ισόποσο των μικτών μηνιαίων αποδοχών του αστυνομικού που απασχολεί, εφόσον το εισόδημά τους είναι ανώτερο των 100.000 ευρώ ετησίως.

Στην ως άνω κατηγορία συμπεριλαμβάνονται δημοσιογράφοι, εκδότες, επιχειρηματίες και άλλα πρόσωπα.

Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η οικονομική επιφάνεια του υπό προστασία ατόμου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ ετησίως, συνεκτιμώντας και το βαθμό επικινδυνότητας, θα παρέχεται αστυνομική συνοδεία για συγκεκριμένο διάστημα, το οποίο θα επανεξετάζεται ανά τρίμηνο για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας και για τον καθορισμό του βαθμού απειλής, είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, είτε μετά από σχετικό αίτημα των ενδιαφερόμενων.

Επίσης, θα υπάρξει εκπόνηση ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού για ομαδοποίηση στόχων σε περιοχές μικρής γεωγραφικής έκτασης ( Κολωνάκι, Ψυχικό κ.λπ.) όπου θα μπορούσαν με ευέλικτες αστυνομικές ομάδες αντί να φρουρούνται, να ελέγχονται ή να επιτηρούνται, αντίστοιχα.

Όσον αφορά στην πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών σε βάρος προσώπων ή κτιρίων θα προηγείται αξιολόγηση Ειδικής Επιτροπής η οποία θα αποφαίνεται για το βαθμό απειλής και την ανάλογη διάθεση ή μη του αναγκαίου αριθμού προσώπων και μέσων.

Η αξιολόγηση επικινδυνότητας και ο βαθμός απειλής θα αποτελεί πλέον απόρροια συστηματικής και ενδελεχούς έρευνας συγκεκριμένης Επιτροπής που θα συγκροτείται με Απόφαση του Αρχηγού του Σώματος και θα απαρτίζεται από στελέχη συναρμόδιων Υπηρεσιών.

Τέλος, είμαστε σίγουροι ότι οι ενέργειες αυτές θα προσφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο σε επίπεδο εξοικονόμησης αστυνομικού προσωπικού και μέσων, όσο και οικονομικών πόρων.

Περισσότερο όμως, θα προσφέρουν σημαντική πρόσθετη αξία στις προσπάθειες που καταβάλλουμε καθημερινά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των συμπολιτών μας.»

Τελευταίες Αναρτήσεις