Τρ 30 Μαΐου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2012Δελτία Τύπου Ιούνιος 201212-06-2012:Στελέχωση των νέων Υπηρεσιών Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με 300 δημοσίους υπαλλήλους

12-06-2012:Στελέχωση των νέων Υπηρεσιών Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με 300 δημοσίους υπαλλήλους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η στελέχωση των νέων Υπηρεσιών Ασύλου και Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με 300 δημόσιους υπαλλήλους.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μετά και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, προσκαλεί τους τακτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο δημόσιο αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, να στελεχώσουν τις 300 κενές θέσεις των Νέων Υπηρεσιών Ασύλου & της Αρχής Προσφυγών. Προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων έχουν ήδη, αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΤΠ ( www . yptp . gr ).

Κυβέρνηση και Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των παράνομων μεταναστευτικών ροών προτάσσουν ως κατεπείγουσα προτεραιότητα την επαρκή στελέχωση των νέων Υπηρεσιών Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, με μετατάξεις και αποσπάσεις άμεσα από όλο το φάσμα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Γι αυτό, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν και της υπ’ αριθμ. ΓΝ40/7-6-2012 γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Επικρατείας που προβλέπεται στο άρθρο 28 παρ.4 ν.2190/1994, προσκαλεί τους τακτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν, στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, να στελεχώσουν τις 300 κενές θέσεις των νέων Υπηρεσιών Ασύλου και Αρχής Προσφυγών µε έδρα την Αθήνα, καθώς και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης και Ρόδου.

Όσοι ενδιαφέρονται, καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων, σύμφωνα με τις προκηρύξεις που έχουν ήδη αναρτηθεί και θα συνεχίσουν να αναρτώνται κατά τους επόμενους μήνες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.yptp.gr).

Η λειτουργία των νέων Υπηρεσιών προβλέπεται από το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των παράνομων μεταναστευτικών ροών που εφαρμόζει η Ελληνική Κυβέρνηση, υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στελεχώνεται από πολιτικούς υπαλλήλους. Έργο της είναι η ταχεία και δίκαιη χορήγηση πολιτικού ασύλου σε αλλοδαπούς που δικαιούνται διεθνούς προστασίας εξαιτίας των διώξεων που υφίστανται για λόγους πολιτικούς, φυλετικούς ή θρησκευτικούς στις χώρες προέλευσής τους.

Έργο των υπαλλήλων, μεταξύ άλλων, θα είναι να διενεργούν συνεντεύξεις προκειμένου να κρίνουν εάν οι αλλοδαποί που ζητούν άσυλο το δικαιούνται. Η εκπαίδευσή τους θα γίνεται με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης Ασύλου (E.A.S.O), το οποίο εδρεύει στη Μάλτα.

Οι σχετικές προκηρύξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στα παρακάτω links:

Τελευταίες Αναρτήσεις