Δε 28 Νοεμβρίου 22
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2012Δελτία Τύπου Μάιος 201222-5-2012:Δελτίο Τύπου για την ανάρτηση για δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Π.Δ.,με το οποίο επιδιώκεται η καθιέρωση νέας ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης...

22-5-2012:Δελτίο Τύπου για την ανάρτηση για δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Π.Δ.,με το οποίο επιδιώκεται η καθιέρωση νέας ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς & ανιθαγενείς,του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 22 Μαΐου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναρτάται αύριο Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 στον ιστότοπο www.opengov.gr, για δημόσια διαβούλευση, Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος , με το οποίο επιδιώκεται η καθιέρωση νέας ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» ( L 326/13.12.2005).

Η εν λόγω αναμορφωμένη διαδικασία εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας θα αποτελέσει κύρια αποστολή της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, που ιδρύθηκαν με το ν.3907/2011.

Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια αναμόρφωσης των δομών και διαδικασιών που διέπουν τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα μας, σε συμφωνία προς τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις μας στον τομέα αυτό.

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 14.00 της 1ης Ιουνίου. Αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος θα υποβληθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προς υπογραφή.

Τελευταίες Αναρτήσεις