Δε 2 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΑνακοινώσεις30-04-2012:Πρώτος επαναληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 73.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την απόκτηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων,προς κάλυψη αναγκών...

30-04-2012:Πρώτος επαναληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 73.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την απόκτηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων,προς κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας για πρόσβαση στο σύστημα i-FADO

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Τελευταίες Αναρτήσεις