Κυ 14 Αυγούστου 22
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2012Δελτία Τύπου Απρίλιος 201218-04-2012:Νέα δράση 10.000.000 ευρώ για τον εθελοντικό επαναπατρισμό μη νόμιμων μεταναστών υλοποιεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία...

18-04-2012:Νέα δράση 10.000.000 ευρώ για τον εθελοντικό επαναπατρισμό μη νόμιμων μεταναστών υλοποιεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 18 Απριλίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέα δράση 10.000.000 ευρώ για τον εθελοντικό επαναπατρισμό μη νόμιμων μεταναστών υλοποιεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής

Στην υλοποίηση νέας δράσης για τον εθελοντικό επαναπατρισμό μη νόμιμων μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα μας προχωρά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, δεδομένης της σταθερά μεγάλης αύξησης, που παρουσιάζουν οι αιτήσεις εθελοντικού επαναπατρισμού μεταναστών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης τον τελευταίο μήνα παρατηρείται αύξηση της τάξης του 50% στις αιτήσεις για εθελούσιο επαναπατρισμό.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανταποκρινόμενο στις αυξημένες ανάγκες, με νέα πρόσκληση προκήρυξε ενέργειες συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000,00 Ευρώ που αφορούν στην υλοποίηση της δράσης των εθελουσίων επιστροφών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ετησίου προγράμματος 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75%) και την Ελλάδα (25%).

Η πρόσκληση αφορά ενέργειες που διακρίνονται σε:

  • Ενημέρωση για τη δυνατότητα της εθελούσιας επιστροφής
  • Προετοιμασία για την επιστροφή
  • Υλοποίηση της εθελούσιας επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους
  • Υποδοχή αυτών στον τελικό τόπο προορισμού τους και επανένταξη στον κοινωνικό ιστό της χώρας τους

Βασικός στόχος της ενέργειας είναι η επίτευξη ενός ευρύτερου φάσματος μέτρων για την διευκόλυνση της εκούσιας επιστροφής και της υποδοχής των υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους.

Οι φορείς που δικαιούνται να υποβάλλουν προτάσεις και να υλοποιήσουν τις προαναφερόμενες ενέργειες είναι διεθνείς οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις, μεμονωμένα ή σε συνεργασία.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι έως την 10η Μαΐου 2012 .

Η πρόσκληση αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενων που υλοποιήθηκαν με εξαιρετική επιτυχία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Υπεύθυνης Αρχής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής www.yptp.gr (στην ενότητα Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής) ή να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο 9ο κεφάλαιο των προσκλήσεων.

Τελευταίες Αναρτήσεις