Τε 17 Αυγούστου 22
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2012Δελτία Τύπου Απρίλιος 201217-04-2012:Δελτίο Τύπου σχετικά με τη στελέχωση της νέας Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με 262 δημόσιους υπαλλήλους.

17-04-2012:Δελτίο Τύπου σχετικά με τη στελέχωση της νέας Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με 262 δημόσιους υπαλλήλους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 17 Απριλίου 2012

Δελτίο Τύπου

Στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η στελέχωση της νέας Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με 262 δημόσιους υπαλλήλους

Την επαρκή στελέχωση της νέας Υπηρεσίας Ασύλου με μετατάξεις και αποσπάσεις άμεσα από όλο το φάσμα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, προτάσσουν ως κατεπείγουσα προτεραιότητα η Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των παράνομων μεταναστευτικών ροών. Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προσκαλεί τους τακτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν, µε κάθε είδους σχέση εργασίας στο δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, να στελεχώσουν τις 262 κενές θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου µε έδρα την Αθήνα, καθώς και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης. Όσοι ενδιαφέρονται, καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων, σύμφωνα με τις προκηρύξεις που έχουν ήδη αναρτηθεί και θα συνεχίσουν να αναρτώνται κατά τους επόμενους μήνες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www. yptp . gr ).

«Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καλεί όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τοµέα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη στελέχωση της νέας Υπηρεσίας Ασύλου. Να συνεισφέρουν στην προσπάθεια της Πολιτείας και της χώρας μας να διαχειριστεί, για πρώτη φορά με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το κρίσιμο ζήτημα της μετανάστευσης. Είναι προφανή τα κίνητρα της ένταξης σε μία νέα υπηρεσία του κράτους με εξειδικευμένο αντικείμενο και με νέα αντίληψη οργάνωσης και λειτουργίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Μανώλης Όθωνας.

Η λειτουργία της νέας Υπηρεσίας Ασύλου προβλέπεται από το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των παράνομων μεταναστευτικών ροών που εφαρμόζει η Ελληνική κυβέρνηση, υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στελεχώνεται από πολιτικούς υπαλλήλους. Έργο της είναι η ταχεία και δίκαιη χορήγηση πολιτικού ασύλου σε αλλοδαπούς που δικαιούνται διεθνούς προστασίας εξαιτίας των διωγμών που υφίστανται για λόγους πολιτικούς, φυλετικούς ή θρησκευτικούς στις χώρες προέλευσής τους.

Τα στελέχη της Υπηρεσίας Ασύλου είναι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι μετατάσσονται ή αποσπώνται από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, κατά προτεραιότητα, λόγω της εθνικής σημασίας της αποστολής της Υπηρεσίας. Έργο τους θα είναι να διενεργούν συνεντεύξεις προκειμένου να κρίνουν εάν οι αλλοδαποί που ζητούν άσυλο το δικαιούνται. Η εκπαίδευσή τους θα γίνεται με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης Ασύλου, το οποίο εδρεύει στη Μάλτα.

Η σχετική προκήρυξη για αποσπάσεις και μετατάξεις έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

05-04-2012anakoinosi.pdf

Τελευταίες Αναρτήσεις