Τρ 9 Αυγούστου 22
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2012Δελτία Τύπου Φεβρουάριος 201223-2-2012: Δελτίο Τύπου για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρσης επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης - 112

23-2-2012: Δελτίο Τύπου για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρσης επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης – 112

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προχωράει στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων υποδομών, εξοπλισμού και λογισμικού για την υποστήριξη της λειτουργίας του «112» με νέα και σύγχρονη φιλοσοφία και αρχιτεκτονική. Το νέο αναβαθμισμένο σύστημα θα παρέχει δυνατότητες γεω-εντοπισμού και μαζικής ενημέρωσης πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (mass alerting).

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής ζήτησε σήμερα από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου να επιμείνουν στην επίσπευση και την παρακολούθηση των διαδικασιών υλοποίησης του έργου το οποίο είναι εξαιρετικής σημασίας για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών.

Επισημαίνοντας, «ότι είναι υποχρέωση της Πολιτείας η βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών».

Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και διεπαφές για τη διασύνδεση των εσωτερικών χρηστών του με τα δίκτυα των παρόχων δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών (σταθερών και κινητών) και θα καθιστά δυνατή τη μεταφορά δεδομένων προς και από τα δίκτυα αυτά με τυποποιημένο και ασφαλή τρόπο.

Το Πληροφοριακό Σύστημα που θα υλοποιηθεί, θα αποτελείται από τα ακόλουθα συστήματα:

  • Το 112 Σύστημα Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης που περιλαμβάνει την αναγγελία συμβάντων και την άμεση αποστολή οδηγιών.
  • Το 112 Σύστημα Συναγερμού Πολιτών που περιλαμβάνει και τον Ιστοχώρο για την εγγραφή πολιτών και γενικότερα όλων των ενδιαφερομένων στην υπηρεσία ενημέρωσης.

Μετά την υλοποίηση του έργου θα παρέχονται σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς και τους επισκέπτες της χώρας.

Η διαχείριση του νέου αυτού συστήματος θα γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου.

Πιο συγκεκριμένα μέσω της νέας υπηρεσίας θα γίνεται:

  • άμεσος, ασφαλής και ακριβής εντοπισμός των καλούντων που τελούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αδυνατούν να δηλώσουν τη θέση τους από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο,
  • γεωγραφική απεικόνιση της θέσης των καλούντων που αντιμετωπίζουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διακίνηση των δεδομένων θέσης προς τις αρμόδιες αρχές άμεσης επέμβασης,
  • μαζική και στοχευόμενη ειδοποίηση πολιτών, επιχειρήσεων, φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έκτακτες συνθήκες όπως πυρκαγιές, καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, κλπ,
  • ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέσω διαφόρων εναλλακτικών καναλιών (π.χ. διαδίκτυο, πύλες ενημέρωσης, Μ.Μ.Ε κλπ).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €5.802.016,26, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία και θα υλοποιηθεί μέσω της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» Α.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα η Υπηρεσία Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης (ΥΚΕΑ) 112 λειτουργεί στη χώρα μας από το 1999 με Υπεύθυνο Φορέα παρακολούθησης της λειτουργίας της την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η υλοποίηση της ΥΚΕΑ 112 πραγματοποιείται από τον ΟΤΕ με τηλεπικοινωνιακή σύνδεση των καλούντων τον αριθμό 112 με τους κατά περίπτωση και κατά τόπους αρμόδιους φορείς παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η ΥΚΕΑ 112 λειτουργεί σε 24ωρη βάση επί 365 ημέρες το έτος παράλληλα με τις λοιπές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πρόσβαση στον αριθμό 112 σήμερα παρέχεται δωρεάν σε όλους τους πολίτες καθώς και τους επισκέπτες του εξωτερικού που βρίσκονται στη χώρα μας, μέσω σταθερή ή κινητής τηλεφωνίας (ακόμη και χωρίς την κάρτα SIM).

Οι κλήσεις απαντώνται σε Ελληνικά, Αγγλικά ή Γαλλικά κατά μέσο όρο σε 9 (εννιά) δευτερόλεπτα.

Ο εντοπισμός θέσης καλούντος, είναι δυνατό να επιτευχθεί, και ανάλογα αν η κλήση προέρχεται από κινητό ή σταθερό μπορεί η διαδικασία εντοπισμού θέσης να διαρκέσει από 3 έως 150 λεπτά.

Τελευταίες Αναρτήσεις