Κυ 7 Αυγούστου 22
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2012Δελτία Τύπου Φεβρουάριος 201223-02-2012:Δελτίο Τύπου για υπογραφή από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή σχέδιου Π.Δ για την οργάνωση και λειτουργία...

23-02-2012:Δελτίο Τύπου για υπογραφή από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή σχέδιου Π.Δ για την οργάνωση και λειτουργία Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου Παπουτσή, σε εκτέλεση του Νόμου 4024/2011, καταργούνται συνολικά 2.417 θέσεις πολιτικού προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα, επί συνόλου 3.458 θέσεων.

Από αυτές, οι 956 είναι οργανικές θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου επί 1.055 και οι 1.461 είναι οργανικές θέσεις μονίμου πολιτικού προσωπικού, επί 2.403 θέσεων.

Επίσης, ο Υπουργός κ. Παπουτσής, υπέγραψε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την Οργάνωση και λειτουργία Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αποστολή της είναι η παρακολούθηση θεμάτων σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση, την εκπαίδευση και επιμόρφωση, τη μισθοδοσία, την ασφαλιστική κάλυψη του πολιτικού προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η προτεινόμενη διοικητική μεταρρύθμιση ολοκληρώνει τη νέα δομή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Υπενθυμίζεται, ότι στη νέα δομή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περιλαμβάνονται, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας και εποπτεύονται ανάλογα με τις αρμοδιότητες από τις

 • Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης
 • Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
 • Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Επιπλέον, έχουν ήδη συσταθεί και λειτουργούν:

 • Η Επιτελική Μονάδα Διακλαδικής Συνεργασίας
 • Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων η οποία ασκεί επιπρόσθετα τις αρμοδιότητες παρακολούθησης και ελέγχου της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου.
 • Η Υπηρεσία Ασύλου
 • Η Αρχή Προσφυγών
 • Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής
 • Το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, το οποίο νομοθετήθηκε και βρίσκεται υπό στελέχωση
 • Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Συνόρων- Schengen , το οποίο επίσης νομοθετήθηκε και είναι υπό στελέχωση

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού θα διαρθρώνεται στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Α) Διεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, η οποία θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του παραγόμενου έργου από το πολιτικό προσωπικό, την εισήγηση τρόπων για την αποδοτικότερη αξιοποίηση του καθώς και για την αναβάθμιση του ρόλου του στην εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου.

Θα αποτελείται από τα τμήματα

 • Οργάνωσης και Μεταρρυθμίσεων
 • Παραγωγικότητας, Ποιότητας και Συνθηκών Εργασίας
 • Σχέσεων Κράτους – Πολίτη

Β) Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, που θα είναι αρμόδια για τη δίκαιη και αξιοκρατική διαδικασία των προσλήψεων καθώς και την επιμόρφωση του προσωπικού, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

Θα αποτελείται από τα τμήματα

 • Προσλήψεων και Υπηρεσιακών Μεταβολών
 • Εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
 • Αρχείου και Γραμματείας.

Γ) Διεύθυνση Οικονομικών και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων θα είναι αρμόδια για το χειρισμό οικονομικού χαρακτήρα θεμάτων της Υπηρεσίας καθώς και την υποστήριξη της υπηρεσίας σε θέματα πληροφορικής και υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Αποτελείται από τα τμήματα:

 • Προϋπολογισμού Προμηθειών και Δαπανών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης
 • Αποδοχών και Ασφάλισης Προσωπικού
 • Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού στελεχώνεται από Πολιτικό Προσωπικό των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου, με αντίστοιχη μείωση των θέσεων των Υπηρεσιών αυτών.

Τελευταίες Αναρτήσεις