Δε 15 Αυγούστου 22
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2012Δελτία Τύπου Φεβρουάριος 201203-02-2012:Δελτίο Τύπου με απάντηση του Υ.Π.Τ.Π.,Χ.Παπουτσή, στο πλαίσιο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου σχετικά με Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση 50 θέσεων...

03-02-2012:Δελτίο Τύπου με απάντηση του Υ.Π.Τ.Π.,Χ.Παπουτσή, στο πλαίσιο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου σχετικά με Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση 50 θέσεων Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων ως Δοκίμων Ανθυποπυραγών στο Πυροσβεστικό Σώμα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου Παπουτσή, στο πλαίσιο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου σχετικά με Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση 50 θέσεων Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων ως Δοκίμων Ανθυποπυραγών στο Πυροσβεστικό Σώμα.

«Ειδικότερα όσον αφορά στο ζήτημα της συμμετοχής Εθελοντών Πυροσβεστών στο διαγωνισμό για την πλήρωση 50 θέσεων Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων ως Δοκίμων Ανθυποπυραγών στο Π.Σ., η ισχύουσα νομοθεσία για την πρόσληψη αξιωματικών καθορίζει περιοριστικά τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή των υποψηφίων και τα οποία λαμβάνουν τη σχετική μοριοδότηση, δηλαδή την κατοχή διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, το επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών, ο βαθμός του τίτλου σπουδών και η εμπειρία σε δραστηριότητες του γνωστικού τους αντικειμένου.

Ακόμα και στην περίπτωση εφαρμογής ευεργετικών διατάξεων, οι εμπίπτοντες σε αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, δεν λαμβάνουν μόρια αλλά καλύπτουν προκηρυχθείσες θέσεις σε ποσοστά 10% και 4% ανάλογα με το είδος της ευεργετούμενης κατηγορίας. Επομένως, η μη πρόβλεψη μοριοδότησης για όσους υποψηφίους έχουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη δεν υποκρύπτει πρόθεση του Πυροσβεστικού Σώματος να υποτιμήσει και να απαξιώσει το μορφωτικό επίπεδο των εθελοντών πυροσβεστών αλλά συνιστά συμμόρφωση με τις προαναφερόμενες διατάξεις. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη τις επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος μεριμνά, ώστε να καλυφθούν τα κενά οργανικών θέσεων, για την όσο το δυνατόν πληρέστερη στελέχωση του Σώματος, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ικανότητας και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του, προς καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος», επισημάνθηκαν σε απάντησή του Υπουργού Προστασία του Πολίτη, Χρήστου Παπουτσή, σε ερώτηση που κατέθεσε στο πλαίσιο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ο Βουλευτής Α΄ Αθηνών του ΛΑ.Ο.Σ., κ. Αθ. Πλεύρης.

Αναλυτικά δείτε την απάντηση

www.minocp.gov.gr/images/stories/2012/kb_elegxos/30012012pav1731.doc

Τελευταίες Αναρτήσεις