Πα 19 Αυγούστου 22
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Δεκέμβριος 201120-12-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με δημόσια διαβούλευση του σχέδιου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την παροχή υπηρεσιών...

20-12-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με δημόσια διαβούλευση του σχέδιου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε εμπορικά πλοία

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημόσια διαβούλευση του σχέδιου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε εμπορικά πλοία.

Αναρτάται στον ιστότοπο www.opengov.gr για δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε εμπορικά πλοία».

Το παρόν σχέδιο νόμου που λαμβάνει υπόψη την αντίστοιχη εθνική και διεθνή νομοθεσία καθώς και τις δράσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) για το θέμα, όπως οι συνιστώμενες Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης (Best Management Practices , ΒΜΡ), προωθείται για δημόσια διαβούλευση με στόχο τη θεσμική ρύθμιση ενός μέτρου που δύναται να λάβει η ναυτιλιακή κοινότητα.

Η παροχή άδειας για την επιβίβαση ενόπλων ιδιωτών φρουρών στα ελληνικά εμπορικά πλοία που διαπλέουν θαλάσσιες περιοχές υψηλού κινδύνου για πειρατική επίθεση, εντάσσεται στα μέτρα της προστασίας των ναυτικών έναντι αυτού του απαράδεκτου σύγχρονου φαινομένου.

Το σχέδιο νόμου, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, διαμορφώθηκε μετά από συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερικών, Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διατάξεων σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών ένοπλων ιδιωτών φρουρών στα ελληνικά πλοία, τη μεταφορά και χρήση οπλισμού, τα δικαιώματα των ναυτικών και μέτρα ασφάλειας για την περίπτωση που αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται και σε πλοία υπό ξένη σημαία που διαπλέουν ή βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, με το σχέδιο νόμου:

  • προβλέπεται η έκδοση άδειας από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς προς άμυνα για την προστασία των επιβαινόντων εμπορικού πλοίου, του πλοίου και του φορτίου του από επιθέσεις που συνιστούν πειρατεία.
  • καθορίζονται τα περί έκδοσης, χρόνου ισχύος, ανανέωσης, ανάκλησης, αναστολής της άδειας που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών που ρυθμίζει ο νόμος.
  • προσδιορίζεται η ιδιότητα των ένοπλων ιδιωτών φρουρών έναντι των πληρωμάτων των πλοίων και τα δικαιώματα που οι ναυτικοί έχουν σε περίπτωση επιβίβασης φρουρών.
  • προβλέπεται σαφές και συγκεκριμένο πλαίσιο για την παροχή των υπηρεσιών ασφαλείας εκ μέρους των ιδιωτών ενόπλων φρουρών επί του πλοίου, με αναγνώριση στις εξουσίες του πλοιάρχου ως διοικητού του πλοίου, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
  • ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις πλοιάρχου ελληνικού πλοίου και πλοίου υπό ξένη σημαία εντός της ελληνικής επικράτειας, στα οποία επιβαίνουν ένοπλοι ιδιώτες φρουροί προς παροχή των υπηρεσιών που ρυθμίζει ο νόμος
  • θεσμοθετούνται οι αναγκαίες ειδικές ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης από υπόχρεους των επί μέρους διατάξεων του νόμου.
  • διευκρινίζεται η σχέση των διατάξεων του σχεδίου νόμου με ρυθμίσεις της εθνικής μας νομοθεσίας που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής ασφάλειας και γραφεία ιδιωτικών ερευνών.

Η δημόσια διαβούλευση, θα ολοκληρωθεί στις 8/1/2012 και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Δείτε αναλυτικά:

http :// www . opengov . gr / yptp /? p =652

icon Σχέδιο νόμου

icon Αιτιολογική έκθεση

Τελευταίες Αναρτήσεις