Πε 18 Αυγούστου 22
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Δεκέμβριος 201116-12-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με απάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου Παπουτσή σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου σχετικά...

16-12-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με απάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου Παπουτσή σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου σχετικά με ζητήματα του Ειδικού Προσωπικού Ασφαλείας του ν. 1339/1983

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου Παπουτσή σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου σχετικά με ζητήματα του Ειδικού Προσωπικού Ασφαλείας του ν. 1339/1983

«Σας γνωρίζουμε ότι, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου επιτρέπεται να προσλαμβάνουν ως προσωπικό ασφαλείας, ιδιώτες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεών τους ή τη συνοδεία χρηματαποστολών. Με απόφαση, δε, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής, η οπλοφορία, η εκπαίδευση, η στολή του προσωπικού και λοιπές λεπτομέρειες. Η βασική εκπαίδευση του προσωπικού αυτού, γίνεται στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας. Σημειώνεται, δε ότι, οι κάθε είδους δαπάνες βαρύνουν τα ν.π.δ.δ., τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν αυτό το προσωπικό.

Το προσωπικό ασφαλείας που προσλαμβάνεται από τους αναφερόμενους φορείς, παρ΄ ότι εκτελεί «οιονεί αστυνομικά καθήκοντα», αυτά είναι περιορισμένα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέονται με αυτά των αστυνομικών υπαλλήλων και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, δεδομένου ότι το αστυνομικό προσωπικό αποτελεί μόνιμο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και συνδέεται με σχέση δημοσίου δικαίου με το κράτος. Υπό το πρίσμα αυτό, δεν μπορεί υπό καμία έννοια να θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού έχει την ιδιότητα και το χαρακτήρα του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας», επισημάνθηκε σε απάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου Παπουτσή, σε ερώτηση που κατέθεσε στο πλαίσιο Κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Βουλευτής Μαγνησίας της Ν.Δ., κ. Αθ. Νάκος.

Αναλυτικά δείτε την απάντηση

Τελευταίες Αναρτήσεις