Δε 25 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Δεκέμβριος 201113-12-2011: Κοινή Ανακοίνωση Τύπου των Υπουργείων Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την παροχή περίθαλψης σε Λίβυους τραυματίες

13-12-2011: Κοινή Ανακοίνωση Τύπου των Υπουργείων Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την παροχή περίθαλψης σε Λίβυους τραυματίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

των Υπουργείων Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη
σχετικά με την παροχή περίθαλψης σε Λίβυους τραυματίες

Η απόφαση να συνεχισθούν αμείωτες οι ελληνικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λιβύη επαναβεβαιώθηκε σήμερα σε σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Δημ. Δόλλη με τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Ι. A . Ζέπο και του Προστασίας του Πολίτη κ. Ελ. Οικονόμου.

Συγκεκριμένα, αποφασίσθηκε να συνεχισθούν οι διευκολύνσεις εισόδου και φιλοξενίας στη χώρα μας, σε Λίβυους πολίτες οι οποίοι είτε τραυματίσθηκαν, είτε κακοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων στη χώρα τους προκειμένου να τους παρέχεται η απαραίτητη, υψηλού επιπέδου και εξειδικεύσεως, νοσοκομειακή υποστήριξη και φροντίδα, λαμβάνοντας πάντοτε υπ’ όψιν τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή μας στην ενισχυμένη συνεργασία Schengen.

Ειδικότερα και προκειμένου η έλευση Λίβυων τραυματιών στη χώρα μας να είναι ομαλή και συντεταγμένη, αποφασίσθηκε όπως εφεξής τα σχετικά αιτήματα θα πρέπει να απευθύνονται προς την Ελληνική Πρεσβεία στην Τρίπολη και θα πρέπει να προέρχονται ή να μεσολαβούν, αποκλειστικά και μόνο, οι αρμόδιες Λιβυκές υπηρεσίες { Libyan Wounded Evacuation Team ( WLET ), Temporary Financing Mechanism ( TFM )} οι οποίες έχουν επιφορτισθεί σχετικά από το Μεταβατικό Εθνικό Συμβούλιο. Η Πρεσβεία θα αξιολογεί τα εν λόγω αιτήματα, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την προγραμματιζόμενη μετακίνηση, περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων καθώς και του μέσου μεταφοράς τους και ταυτόχρονα υφίσταται διαπιστωμένη διαθεσιμότητα κλινών σε ελληνικά ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Ευνόητο είναι ότι δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα μας στις περιπτώσεις που δεν θα έχει ακολουθηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία και οι ενδιαφερόμενοι δεν θα κατέχουν προξενική θεώρηση εισόδου, είτε προξενική προέγκριση για χορήγηση θεώρησης στο αεροδρόμιο κατά την άφιξή τους.

Από τα ελληνικά ιδιωτικά νοσοκομειακά ιδρύματα τα οποία θα αναλαμβάνουν τη φιλοξενία και παροχή φροντίδας σε Λίβυους τραυματίες θα ζητηθεί να ενημερώνουν εγγράφως και εμπροθέσμως τη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τυχόν αναγκαία μετακίνηση των τραυματιών σε άλλο κέντρο νοσηλείας ή αποκατάστασης, ενδεχόμενο αίτημα για αναγκαία παράταση της παραμονής τους στη χώρα, την ολοκλήρωση της παρεχόμενης θεραπείας και την επικείμενη αναχώρησή τους.

Από την Λιβυκή Πρεσβεία στην Αθήνα θα ζητηθεί να εμπλακεί ουσιαστικά και να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με την παραμονή και αναχώρηση των Λιβύων τραυματιών από τη χώρα μας.

Με βάση την προαναφερόμενη διαδικασία, η Ελλάδα θα συνεχίσει και θα επαυξήσει την προσφερόμενη συμπαράστασή της στη Λιβύη και το λαό της, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην άμβλυνση των επιπτώσεων από τις πολεμικές συγκρούσεις που τους ταλάνισαν. Έμπρακτη άλλωστε απόδειξη της ελληνικής υποστήριξης αποτελεί το γεγονός ότι η χώρα μας φιλοξενεί σήμερα το μεγαλύτερο αριθμό Λίβυων τραυματιών παγκοσμίως.

Τελευταίες Αναρτήσεις