Τε 22 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Νοέμβριος 201126-11-2011:Δελτίο Τύπου σχετικά με την επίσκεψη του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Μανώλη Όθωνα στον Έβρο

26-11-2011:Δελτίο Τύπου σχετικά με την επίσκεψη του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Μανώλη Όθωνα στον Έβρο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μανώλης Όθωνας, επισκέφθηκε σήμερα την περιοχή του Ν.Έβρου και συναντήθηκε με υπηρεσιακούς παράγοντες. Αντικείμενο συζήτησης ήταν θέματα πρώτης προτεραιότητας αναφορικά με το φαινόμενο της εισόδου μεταναστών στην περιοχή. Ειδικότερα η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών και η εγκαθίδρυση στην περιοχή Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) αποτέλεσαν τα κύρια θέματα συζήτησης.

Ο κ.Υφυπουργός επισκέφθηκε την εδαφική αρμοδιότητα των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας και συγκεκριμένα τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης (Τ.Σ.Φ.) Τυχερού και Φερών, το Άτυπο Κέντρο Υποδοχής στον Πόρο, το πρώην ΕΧΠΑ στο Φυλάκιο Ορεστιάδας, το Κλιμάκιο Συνοριακής Φύλαξης Νέας Βύσσας, το σημείο κατασκευής του τεχνικού εμποδίου (φράχτη) στα Ε/Τ χερσαία σύνορα και τέλος τις Α.Δ. Ορεστιάδας και Αλεξανρούπολης.

Μετά το πέρας των επισκέψεων, ο κ. Υφυπουργός, μεταξύ άλλων, δήλωσε τα ακόλουθα :

«… Η χώρα μας παραμένει σταθερή στην υλοποίηση των μέτρων που έχει εξαγγείλει, τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε. και ανάγονται στην ίδρυση νέας υπηρεσίας ασύλου, στην εγκαθίδρυση Κέντρων Πρώτης Υποδοχής, στην εφαρμογή ενός ορθολογικού συστήματος διεθνούς προστασίας. Πρωτίστως δε, και κατά προτεραιότητα, στην διασφάλιση συνθηκών υποδοχής και παραμονής, με ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.

Με τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.), εγκαινιάζεται ένα νέο σύστημα έγκυρης πιστοποίησης της ταυτότητας και της προέλευσης των μεταναστών, μέσω ειδικής τεχνογνωσίας και παράλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού, ενώ διασφαλίζεται, ο διαχωρισμός και η καταγραφή των μεταναστών, ο ιατρικός τους έλεγχος, αλλά και η υποστήριξη των ευπαθών ομάδων και φυσικά η καθοδήγηση όσων δικαιούνται διεθνή προστασία, έτσι ώστε η χώρα μας να μην είναι ελεγχόμενη από τον Ο.Η.Ε. και τους λοιπούς διεθνείς Οργανισμούς. Γενικότερα καθιερώνονται συνθήκες υποδοχής που θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, κατάλληλο από απόψεως υγείας, με στέγαση, προστασία της οικογενειακής ζωής, ιατρική περίθαλψη και δυνατότητα επικοινωνίας με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. κ.λπ. που σε συνδυασμό και με τις πολιτικές κράτησης πιστεύουμε ότι θα δώσει λύσεις.

Ήδη, παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση είκοσι (20) στρεμμάτων που γειτνιάζει με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις στο Φυλάκιο Ορεστιάδας προκειμένου να κατασκευαστεί Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.

Στα πλαίσια της συνολικής αυτής προσπάθειας για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, έχει προβλεφθεί να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), θα δοθούν κίνητρα για έργα υποδομής στις περιοχές, με χρηματοδότηση είτε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλοντος είτε από το Πράσινο Ταμείο.

Θέλω σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι με το νέο νομοθετικό καθεστώς τα ΚΕ.Π.Υ συντονίζονται από αυτόνομη κεντρική υπηρεσία που δεν υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία. Οι απαιτούμενες για την λειτουργία τους υπηρεσίες (ασφάλεια, εστίαση κ.τλ)θα μπορούν να παρέχονται από τοπικούς φορείς εφόσον υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον.

Επιπροσθέτως, έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τεχνικής φύσεως που σχετίζονται με τις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να διαχειριστούμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που παρατηρείται στην περιοχή του Έβρου και την εν γένει βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων αλλοδαπών.

Σε κάθε περίπτωση είναι άδικο να εξετάζονται τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης ως αποκλειστικό ελληνικό θέμα. Είναι όμως, ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μόλις πρόσφατα έχει ευρέως θεωρηθεί ως Ευρωπαϊκό πρόβλημα και έχουν αναληφθεί από άλλα κράτη της ΕΕ πρωτοβουλίες υποστήριξης του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης για τη Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών».

Τελευταίες Αναρτήσεις