Τε 22 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Νοέμβριος 201126-11-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

26-11-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνεται ότι:

Η αντιμετώπιση περιστατικών πειρατείας που εκδηλώνονται στο χώρο ευθύνης του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, εντάσσεται στην αποστολή του Σώματος, ως αποκλειστικά υπεύθυνου φορέα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ασφάλεια των ελληνικών πλοίων και των πληρωμάτων, σύμφωνα με ρητή διάταξη του ν.3922/2011. Αυτό επιβεβαιώθηκε πρόσφατα σε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπου σημειώνονται, μάλιστα, οι περιπτώσεις όπου απαιτείται συνεργασία με το ΥΠΑΑΝ και άλλα Υπουργεία.

Συγκεκριμένα, ο μοναδικός αρμόδιος φορέας για την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της πειρατείας είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Τούτο ρητά προκύπτει από:

1. τη διάταξη της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (αποστολή του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35) όπου ορίζεται ότι: «4. Η άσκηση δημόσιας ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως:………………………στ. Την αντιμετώπιση περιστατικών πειρατείας στο χώρο ευθύνης του.»

2. τη διάταξη της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149) όπου ορίζεται ότι: «5. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας − Ειδικών Εγκλημάτων Βίας − Όπλων και Εκρηκτικών είναι ιδίως οι ακόλουθες:…………δ) Η σχεδίαση μέτρων αντιμετώπισης περιστατικών πειρατείας στο χώρο ευθύνης του ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ. και επί των Ελληνικών πλοίων καθώς και η παρακολούθηση των σχετικών με την πειρατεία διεθνών εξελίξεων.»

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη πρόβλεψη για την αντιμετώπιση της πειρατείας στη θάλασσα δεν αναφέρεται σε κανέναν άλλο νόμο του ελληνικού κράτους.

Ωστόσο, είναι προφανής και αναγκαία η εμπλοκή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθόσον το θέμα αντανακλά τη ναυτιλία και, κατ’ επέκταση, την εθνική οικονομία. Όπως είναι προφανής η εμπλοκή των Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας.

Για τους λόγους αυτούς και δεδομένης της σοβαρότητας του ζητήματος, με την από 7.10.2011 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. από την οποία υποβλήθηκε, την 20.10.2011, προσχέδιο νόμου για την παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε εμπορικά πλοία. Ελήφθη υπόψη ο προβληματισμός και οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των συζητήσεων στον ΟΗΕ, στον ΙΜΟ και στην Ευρ. Ένωση. Επίσης, συμπεριλήφθηκαν τα στοιχεία της σχετικής διάταξης την οποία απέστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης με επιστολή του στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή. Σε καμία περίπτωση, δεν αναφέρθηκε ότι η διάταξη αυτή αποτελούσε προϊόν συζήτησης και συμφωνίας με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, όπως ισχυρίζεται ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο της ενδοκυβερνητικής συνεργασίας, το προσχέδιο νόμου διαβιβάσθηκε προχθές σε όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς για ενδελεχή εξέταση και διαβούλευση των υπηρεσιών των Υπουργείων τους καθώς απαιτείται ολοκληρωμένη ρύθμιση των περίπλοκων νομικών και επιχειρησιακών θεμάτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πειρατείας.

Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και την οριστική διαμόρφωση του σχεδίου νόμου, θα συζητηθεί στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, θα ακολουθήσει η δημόσια διαβούλευση και ακολούθως η δεύτερη ανάγνωση στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν την κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων για ψήφιση.

Αυτό επιβάλλουν οι κανόνες της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Αυτό υπαγορεύεται από την εκφρασθείσα επανειλημμένα πολιτική δέσμευση του Υπουργού κ. Χρήστου Παπουτσή, για διαφάνεια, διαβούλευση συναίνεση και συνεργασία.

Επιπλέον, είναι γνωστό σε όλους ότι ο κ. Χρήστος Παπουτσής, στην πολιτική και κοινοβουλευτική του διαδρομή, αρνήθηκε πάντοτε να υποστηρίξει νομοθετικές πρωτοβουλίες που υπαγορεύθηκαν στο παρασκήνιο.

Τελευταίες Αναρτήσεις