Δε 2 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Νοέμβριος 201125-11-2011:Δελτίο Τύπου σχετικά με διευκρίνιση του Γρ. Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με αφορμή σχόλια στα Μέσα Μαζικής...

25-11-2011:Δελτίο Τύπου σχετικά με διευκρίνιση του Γρ. Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με αφορμή σχόλια στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με τη νομοθετική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση περιστατικών πειρατείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή σχόλια στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με τη νομοθετική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση περιστατικών πειρατείας, από το Γρ. Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη διευκρινίζονται τα εξής:

Η αντιμετώπιση περιστατικών πειρατείας που εκδηλώνονται στο χώρο ευθύνης του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, εντάσσεται στην αποστολή του Σώματος, σύμφωνα με ρητή διάταξη του ν.3922/2011, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε πρόσφατα σε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ωστόσο, είναι προφανής και αναγκαία η εμπλοκή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθόσον το θέμα αντανακλά τη ναυτιλία και, κατ’ επέκταση, την εθνική οικονομία. Όπως είναι προφανής η εμπλοκή των Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας.

Με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας των πληρωμάτων των ελληνικών πλοίων που διέρχονται από θαλάσσιες περιοχές με αυξημένα περιστατικά πειρατείας, αναλήφθηκε από το Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ πρωτοβουλία σύνταξης και προώθησης προσχεδίου νόμου για την επιβίβαση ενόπλων ιδιωτών στα εμπορικά πλοία.

Συγκεκριμένα, δεδομένης της σοβαρότητας του ζητήματος, με την από 7.10.2011 απόφαση του κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. από την οποία υποβλήθηκε, την 20.10.2011, προσχέδιο νόμου για την παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε εμπορικά πλοία. Ελήφθη υπόψη ο προβληματισμός και οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των συζητήσεων στον ΟΗΕ, στον ΙΜΟ και στην Ευρ. Ένωση. Επίσης, συμπεριλήφθηκαν τα στοιχεία της σχετικής διάταξης την οποία απέστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης με επιστολή του στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή.

Η επεξεργασία του προσχεδίου ολοκληρώθηκε μετά από περαιτέρω διαβούλευση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς η χώρα μας οφείλει να ρυθμίσει το σύνολο των σχετικών θεμάτων που αφορούν την επιβίβαση των ιδιωτών ενόπλων φρουρών στα πλοία.

Κατά συνέπεια, για την ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος είναι αναγκαίο να ρυθμισθούν τα θέματα πλοίων υπό ξένη σημαία που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας και φέρουν επ΄ αυτών ένοπλους φρουρούς και οπλισμό.

Το προσχέδιο νόμου που διαβιβάσθηκε στους εμπλεκόμενους Υπουργούς έχει λάβει υπόψη του ότι και στο πλαίσιο του ΙΜΟ διαμορφώθηκαν οδηγίες σε πλοιοκτήτες και Κράτη – Μέλη για την επιβίβαση ενόπλων ιδιωτών φρουρών στα πλοία, ενώ ρητά αναφέρεται σε αυτό ότι δεν υποκαθιστά την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών που έχει υιοθετήσει ο διεθνής Οργανισμός.

Στο πλαίσιο της ενδοκυβερνητικής συνεργασίας, το προσχέδιο νόμου διαβιβάσθηκε χθες σε όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς για ενδελεχή εξέταση και διαβούλευση των υπηρεσιών των Υπουργείων τους καθώς απαιτείται ολοκληρωμένη ρύθμιση των περίπλοκων νομικών και επιχειρησιακών θεμάτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πειρατείας.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και την οριστική διαμόρφωση του σχεδίου νόμου, θα συζητηθεί στα πλαίσια του Υπουργικού Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, θα ακολουθήσει η δημόσια διαβούλευση και ακολούθως η δεύτερη ανάγνωση στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν την κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων για ψήφιση.

Τελευταίες Αναρτήσεις