Δε 27 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Νοέμβριος 201122-11-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με απάντηση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Μανώλη Όθωνα σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του...

22-11-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με απάντηση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Μανώλη Όθωνα σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ Κωνσταντίνου Κιλτίδη σχετικά με τις μισθολογικές μειώσεις και περικοπές του Αστυνομικού Προσωπικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Μανώλη Όθωνα σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ Κωνσταντίνου Κιλτίδη σχετικά με τις μισθολογικές μειώσεις και περικοπές του Αστυνομικού Προσωπικού.

Απαντώντας στην υπ’ αριθμ 180/15.11.2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κύριος Μανώλης Όθωνας μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

« Σε ότι αφορά το ασφαλιστικό καθεστώς των ενστόλων, για τους οποίους διατηρήθηκε η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στα 25 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας, ενώ μειώθηκε το ποσό εξαγοράς της μάχιμης πενταετίας για όσους προβλεπόταν στο συνταξιοδοτικό νόμο από 9.000 ευρώ στα 2.000.

Παράλληλα έχει δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης συντάξιμων χρόνων για τους πτυχιούχους, ανεξάρτητα αν το πτυχίο αποτελούσε προσόν κατάταξης. Για όσους δε είναι παλαιοί ασφαλισμένοι και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά το 2015 δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης 3 επιπλέον χρόνων.

Τέλος θεσπίσαμε την ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων μέσω της αποζημίωσης που θα καταβάλλουν πλέον οι τρίτοι που χρησιμοποιούν μέσα και ανθρώπινο δυναμικό της ΕΛΑΣ.

Αναπροσαρμόσθηκαν προς τα πάνω και πέραν του ισχύοντος ορίου ηλικίας, οι αποδοχές των εντασσόμενων στη Μόνιμη Διαθεσιμότητα Αστυνομικών, δηλαδή αστυνομικοί με αναπηρία και τραυματισθέντες εν ώρα υπηρεσίας.

Στους παθόντες δε εν ώρα υπηρεσίας αυξήσαμε το επίδομα από 100 σε 300 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση πέραν του πενθημέρου (πενθήμερα), καθώς και το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (νυκτερινά), μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Σαχινίδη, εκδόθηκε Απόφαση, σύμφωνα με την οποία θα καταβληθούν κανονικά μέχρι τέλος του έτους, όπως μέχρι σήμερα, δηλαδή μέσω τρέχουσας μισθοδοσίας και όχι με χρηματικά εντάλματα, ενώ εξασφαλίσθηκε και η απαρέγκλιτη καταβολή των νυχτερινών μέσω αύξησης του ορίου των ωρών, σε ετήσια βάση.

Εξασφαλίσαμε παράλληλα πιστώσεις 25.000.000 ευρώ για τα ανεκκαθάριστα οδοιπορικά των προηγουμένων ετών (2008 – 2010).

Το ένστολο προσωπικό όλων των αρχηγείων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη , έχουν εξαιρεθεί τόσο από τις διατάξεις περί ενιαίου μισθολογίου όσο και από τις διατάξεις περί εφεδρείας.

Επιπλέον πρόσφατα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων, με έργο την εκπόνηση μελέτης σχετικά με το Ειδικό μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας.

Μία σημαντική ακόμα πρωτοβουλία η οποία τελεσφόρησε άμεσα είναι και η διευκολύνσεις που επετεύχθησαν στα δάνεια του προσωπικού μετά την συνεννόηση του Υπουργού με τους Προέδρους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».

Τελευταίες Αναρτήσεις