Τε 22 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Νοέμβριος 201115-11-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με την ομιλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου Παπουτσή, στη Βουλή στο πλαίσιο των...

15-11-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με την ομιλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου Παπουτσή, στη Βουλή στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ομιλία Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου Παπουτσή, στη Βουλή στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Τον τελευταίο χρόνο έχει μονοπωλήσει τη δημόσια συζήτηση και το ενδιαφέρον όλων η προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την ύφεση και την οικονομική και δημοσιονομική κρίση. Και είναι απόλυτα λογικό, γιατί αφορά τη ζωή όλων μας, τη ζωή του κάθε πολίτη.

Ωστόσο, εδώ και ένα χρόνο, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επιχειρούμε να αποκαταστήσουμε το κύρος της χώρας μας όσον αφορά στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την εφαρμογή της πολιτικής ασύλου μετά την προσφυγή το 2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εις βάρους της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ταυτόχρονα υλοποιούμε το Εθνικό Σχέδιο για την εφαρμογή των κανόνων του Schengen και την ενίσχυση της θέσης μας σε μια εποχή συνολικής αναθεώρησης και νέων προβληματισμών για τη λειτουργία του ευρωπαϊκού χώρου ασφάλειας και ελεύθερης διακίνησης των πολιτών.

· Η Ελλάδα υποστηρίζει τη διαμόρφωση μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ που θα βασίζεται στις εξής αρχές :

1. Προστασία των εξωτερικών συνόρων της EE με στόχο τη μείωση της παράνομης μετανάστευσης.

2. Ταχεία και δίκαιη εξέταση των αιτημάτων για χορήγηση πολιτικού ασύλου.

3. Υποστήριξη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την ειρήνη, τη δημοκρατία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις χώρες προέλευσης των μεταναστών, ώστε να μειωθούν οι μεταναστευτικές πιέσεις προς την Ευρώπη και την Ελλάδα.

4. Υποστήριξη των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των νόμιμων μεταναστών που ζουν εντός της Ε.Ε.

· Η Ελλάδα υποστηρίζει την αναθεώρηση του Δουβλίνο ΙΙ και την εγκαθίδρυση ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, που θα βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης, της κοινής ευθύνης και της συνεχώς αυξανόμενης συνεργασίας.

· Προχωρούμε άμεσα στην δημιουργία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου , σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης Συνόρων (EUROSUR).

· Το Υπουργείο Προστασίας του πολίτη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί το πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων για την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών.

· Το σύνολο του προγράμματος χρηματοδοτείται με 275 εκ. ευρώ , από:

α) Εθνικούς Πόρους, με περίπου 55 εκ ευρώ

β) το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων με περίπου 200 εκ. ευρώ

γ) από επιχορηγήσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) με περίπου 20 εκ. ευρώ

* Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού και ξεκινούν αμέσως οι εργασίες κατασκευής τεχνητού εμποδίου (φράχτης) κατά μήκος των χερσαίων συνόρων με την Τουρκία.

Παράλληλα στην ίδια περιοχή και μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου ολοκληρώνεται η εγκατάσταση ενός συστήματος αυτοματοποιημένης επιτήρησης των συνόρων με χρήση θερμικών καμερών.

*Ξεκινούν αμέσως οι διαδικασίες για την προμήθεια του εξοπλισμού, των χερσαίων, πλωτών και εναερίων μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που προβλέπεται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των συνόρων όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

· Εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)

· Στο Υπουργείο Προστασίας Πολίτη, η νεοσυσταθείσα Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών , έχ ει ήδη αναλάβει την παρακολούθηση και τη λειτουργία των υφιστάμενων, εδώ και χρόνια, κέντρων σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς επίσης την εξεύρεση χώρων και τη δημιουργία νέων κέντρων.

Συνεχίζεται η μελέτη επί συγκεκριμένων προτάσεων κατάλληλων χώρων στην περιοχή της Ηγουμενίτσας και η αναζήτηση κατάλληλου χώρου στην Αττική σε συνεργασία με την τοπική Αυτοδιοίκηση.

Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την επέκταση του κέντρου στο Φυλάκιο του νομού Έβρου με την κατασκευή νέου κτιριακού συγκροτήματος και παράλληλα με την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, σύμφωνα με τα αιτήματα των κατοίκων της περιοχής.

Αναμένουμε δε την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου για την εξεύρεση κατάλληλων κτιριακών χώρων στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο του βόρειου Έβρου για τη στέγαση της περιφερειακής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου και των γραφείων του ευρωπαϊκού οργανισμού FRONTEX .

· Στη νεοσυσταθείσα Υπηρεσία Ασύλου , σ υνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς από δέκα πλέον επιτροπές προσφυγών η νέα διαδικασία για τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας, σε συνεργασία με την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ και την ΕΘνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).

Ταυτόχρονα είναι σημαντική η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασύλου ( EASO ), με την οποία συνεργαζόμαστε στενά για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εφαρμογή των καλών ευρωπαϊκών πρακτικών.

Υπενθυμίζω ότι πέρσι τέτοια εποχή, ακριβώς ένα χρόνο πριν, οι εκκρεμείς υποθέσεις ασύλου ήταν 47.000 και μέχρι το τέλος Δεκέμβρη, οπότε και ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της εκκαθάρισης παλαιών αιτήσεων ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε περίπου στις 31.000.

Παράλληλα συνεχίζεται η στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.

· Συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος απελάσεων παράνομων μεταναστών και του προγράμματος εθελούσιων επιστροφών σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Συνολικά έχουν φύγει από τη χώρα περίπου 18.000 παράνομοι μετανάστες τον τελευταίο χρόνο.

* Με τη νέα διάρθρωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά στο Ελληνικό Κράτος ένας σταθερός, ενιαίος σχηματισμός, για εποπτεία και συντονισμό, όλων των κρατικών φορέων εσωτερικής ασφάλειας και πολιτικής προστασίας της χώρας (Ελληνική Αστυνομία, Λ.Σ.– ΕΛΑΚΤ, Πυροσβεστικό Σώμα, Πολιτική Προστασία, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών).

· Ταυτόχρονα, συστήθηκε το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας για την αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών από πράξεις αυθαιρεσίας ένστολων κρατικών οργάνων.

Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής των επικεφαλής σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου.

· Αναβαθμίζεται συνεχώς η δομή και εκσυγχρονίζεται η λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας και των Υπηρεσιών του Υπουργείου για την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών στον πολίτη.

Προωθείται θεσμικό πλαίσιο διενέργειας διαγωνισματικών διαδικασιών προμηθειών με διεθνή πρότυπα (όπως αυτό ήδη εφαρμόζεται από το Πυροσβεστικό Σώμα) και για τα τρία Σώματα μέσω του Διεθνούς Οργανισμού της NAMSA .

Προωθείται η υλοποίηση του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών και προμηθειών για τα τρία Σώματα και τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου που θα καλύπτει όλα τα στάδια και τις διαδικασίες, ήτοι

 • προκήρυξη και διενέργεια διαγωνισμού
 • αξιολόγηση προσφορών
 • επιλογή προμηθευτή με τη χρήση ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης

Η χρήση του συστήματος θα βελτιώσει την υπάρχουσα διαδικασία καθώς εγγυάται :

 • την εξοικονόμηση πόρων
 • την αύξηση ανταγωνισμού
 • την επιτυχία καλύτερων τιμών για τον τελικό χρήστη ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο
 • τη διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσματικότητας συνοχής και εναρμόνισης των διαδικασιών
 • τη συμμόρφωση ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προς το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο,

Προωθείται η διαδικασία δημιουργίας ενιαίας βάσης λειτουργικής και τεχνικής υποστήριξης εναερίων επιχειρησιακών μέσων ΕΛΑΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΠΣ.

Εκπόνηση ενιαίου κτιριολογικού προγράμματος για τη συστέγαση Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος σε κοινές κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Προωθείται διαδικασία δημιουργίας μεικτών ηλεκτρονικών Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών τα οποία θα λειτουργούν ως «Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

* Ιδρύθηκε και τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Τα αποτελέσματα είναι ήδη εμφανή με σημαντικές επιτυχίες στην αντιμετώπιση του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης κεφαλαίων και της φοροδιαφυγής.

Από τον Ιούλιο που άρχισε τη λειτουργία της έχει θέσει ικανοποιητικές βάσεις στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης και της συμπληρωματικότητας των Υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, αλλά και στην προστασία της εθνικής οικονομίας και της δημόσιας περιουσίας.

Στις σημαντικές επιτυχίες της συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, η εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων με πολύχρονη δράση που έκαναν απάτες κατά ασφαλιστικών εταιρειών, και ιδιαίτερα της Εθνικής Ασφαλιστικής, και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με κέρδος χρηματικά ποσά πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Επίσης, η οργάνωση και υλοποίηση ευρειών αστυνομικών επιχειρήσεων εντοπισμού και σύλληψης διαδικτυακών παιδόφιλων, η σύλληψη εμπλεκόμενων σε ηλεκτρονικές απάτες και υποκλοπές δορυφορικού ή τηλεοπτικού σήματος.

Τέλος, ο εντοπισμός και η περαιτέρω διαχείριση αρκετών εγκληματικών και αντικοινωνικών συμπεριφορών που αφορούν στη φοροδοτική και στη εισφοροδοτική νομοθεσία.

Οι επιλογές της κυβέρνησης είναι καθαρές. Δεν υπάρχουν περιθώρια διαφθοράς. Δεν χαριζόμαστε σε κανέναν.

Πρέπει να τελειώνουμε με την ανομία, τη διαφθορά και τον παράνομο πλουτισμό που για χρόνια διαβρώνουν τα θεμέλια της οικονομίας μας και φέρνουν δυσβάστακτο βάρος στους πολίτες.

Παράλληλα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας όλων των μορφών:

* Εντείνονται οι δράσεις για την καταπολέμηση όλων των μορφών του εγκλήματος, και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

*Συνεχίζεται το πρόγραμμα ενίσχυσης της αστυνομικής παρουσίας με την αύξηση των πεζών και εποχούμενων περιπολιών, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, στο πλαίσιο της προληπτικής αστυνόμευσης.

*Ολοκληρώνονται οι διαγωνισμοί για την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού της ΕΛΑΣ με, συνολικά, 2.700 δόκιμους αξιωματικούς, αστυφύλακες και ειδικούς φρουρούς κατά το τρέχον έτος.

* Συγκροτήθηκε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ενισχύθηκε η αδιάλειπτη καθημερινή δράση του Σώματος στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του με έμφαση :

 • στη φύλαξη θαλασσίων συνόρων
 • στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης
 • στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας
 • στην έρευνα και τη διάσωση.
 • στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
 • στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και γενικότερα την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο.

Από το Σεπτέμβριο του 2010 έως σήμερα, οι υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ διεξήγαγαν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που είχαν ως αποτέλεσμα την κατάσχεση: 26.66.158 πακέτων τσιγάρων, δεκαπέντε (15) φ/γ πλοίων, 27 φ/γ και ημφ/γ οχημάτων, 14 ΙΧΕ και συλλήψεις 243 προσώπων, ενώ το ύψος των διαφυγόντων δασμών υπολογίζεται σε 84.140.514,81ευρώ.

Σε αντίστοιχους ελέγχους που διεξήγαγαν οι υπηρεσίες ΛΣ- ΕΛΑΚΤ για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας πετρελαιοειδών, κατασχεθήκαν 3 δεξαμενόπλοια και ποσότητες 191,51 τόνων πετρελαιοειδών. Επιπλέον βρίσκεται σε εξέλιξη και νέα ερευνά για υπόθεση διακίνηση πετρελαιοειδών περίπου 300 τόνων.

* Εξελίσσεται η διαδικασία ενίσχυσης του έμψυχου δυναμικού του Σώματος με την πρόσληψη 587 νέων στελεχών. Ήδη ορκίστηκαν οι νεοεισαχθέντες δόκιμοι σημαιοφόροι του ΛΣ –ΕΛΑΚΤ που φοιτούν στη σχολή ναυτικών δοκίμων.

Ολοκληρώνονται οι διαγωνισμοί για τους νέους υπαξιωματικούς και τους νέους λιμενοφύλακες, οι οποίοι θα φοιτήσουν στο κέντρο Εκπαίδευσης του Πόρου στις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού.

Ταυτόχρονα μεταφέρεται το κεντρικό Λιμεναρχείο του Πειραιά στο κτίριο τη Σχολής Λιμενοφυλάκων μετά από την παραχώρηση του από τον ΟΛΠ στο Αρχηγείο του ΛΣ- ΕΛΑΚΤ.

*Στο πλαίσιο βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και ναυτικής ασφάλειας των ελληνικών πλοίων και των πληρωμάτων τους, έχει ήδη αναληφθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, πρωτοβουλία σύνταξης και προώθησης σχεδίου νόμου για την πειρατεία, το οποίο αποσκοπεί στη συνολική ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν την επιβίβαση ενόπλων τμημάτων στα πλοία με σκοπό την προστασία τους κατά το διάπλου από περιοχές που παρουσιάζονται αυξημένα περιστατικά πειρατείας.

*Πρόσφατα ψηφίσθηκε από τη Βουλή το σχέδιο νόμου για τον εθελοντική Ακτοφυλακή και τους εθελοντές Πυροσβέστες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα εθελοντικής παροχής υπηρεσιών.

*Στο Πυροσβεστικό Σώμα τις επόμενες εβδομάδες ξεκινά ο σχεδιασμός αντιπυρικής προστασίας 2012 με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους και της αυτοδιοίκησης.

· Ενισχύεται το έμψυχο δυναμικό του σώματος με την πρόσληψη 750 νέων πυροσβεστών, 50 αξιωματικών, και 4.000 πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης.

· Αξιοποιούνται οι δυνατότητες της πληροφορικής σε θέματα ηλεκτρονικής διαχείρισης και παρακολούθησης δασικών- αστικών πυρκαγιών.

· Προωθείται η δημιουργία επιχειρησιακού πληροφοριακού συστήματος με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών ιδίως πυρκαγιών μέσω κατάλληλων γεωγραφικών συστημάτων G . I . S .

*Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξελίσσει διαρκώς το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των δομών, ετοιμότητας και συνεργασίας των κρατικών αρχών για την αντιμετώπιση των κινδύνων από έντονα φυσικά φαινόμενα και καταστροφές.

* Στο σύνολο των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εφαρμόζεται ήδη εδώ και ένα χρόνο εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των δομών αξιοποίησης της κοινωνίας της πληροφορίας και της ψηφιακής σύγκλισης, ορθολογικής διαχείρισης του προϋπολογισμού και μείωσης των λειτουργικών δαπανών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Για όλους αυτούς τους λόγους και στο πλαίσιο της νέας Κυβέρνησης συνεννόησης, συνευθύνης και συνεργασίας, ζητούμε την ψήφο εμπιστοσύνη σας προκειμένου να συνεχίσουμε το έργο αυτό.

Ευχαριστώ

Τελευταίες Αναρτήσεις