Δε 27 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Νοέμβριος 201109-11-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την εκπόνηση ολοκληρωμένης Μελέτης για την Αναδιοργάνωση -...

09-11-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την εκπόνηση ολοκληρωμένης Μελέτης για την Αναδιοργάνωση – Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την εκπόνηση ολοκληρωμένης Μελέτης για την Αναδιοργάνωση – Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας»

Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κύριο Μανώλη Όθωνα και κατατέθηκε στο πλαίσιο του «ΕΣΠΑ 2007–2013» και του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Διοικητική Μεταρρύθμιση», Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), για την ανάδειξη Αναδόχου μέσω διαδικασίας ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκπόνηση ολοκληρωμένης Μελέτης που αφορά στην Αναδιοργάνωση – Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Στόχος είναι η αναβάθμιση του ρόλου και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ΕΛ.ΑΣ μέσω του εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών της, της προσαρμογής της δομής και της λειτουργίας της στη δυναμική των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών απαιτήσεων και εξελίξεων και της υλοποίησης των αναγκαίων προς τούτο οργανωτικών αλλαγών. Το Φυσικό Αντικείμενο του Έργου προσδιορίστηκε από πολυμελή Ομάδα Διοίκησης Έργου που συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Το προταθέν Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ε.Ε, επιμερίζεται σε δύο Υποέργα και το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορίζεται σε εννέα μήνες.

Για να δείτε τη συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου πράξης πατήστε εδώ

Τελευταίες Αναρτήσεις