Τρ 31 Ιανουαρίου 23
ΑρχικήΑνακοινώσεις30-09-2011: Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης των εναέριων μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω...

30-09-2011: Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης των εναέριων μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω του νατοϊκού οργανισμού NAMSA

Σήμερα (30-09-2011) ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες προκήρυξης δημόσιου διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω του Νατοϊκού οργανισμού ΝAMSA, για την τεχνική και εφοδιαστική υποστήριξη των εναέριων μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι απαιτήσεις του διαγωνισμού, οι τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς και οι προθεσμίες υποβολής προσφορών κ.λπ., φαίνονται, στην αγγλική γλώσσα, στο παρακάτω site του νατοϊκού οργανισμού. Για να εισέλθετε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, θα πρέπει να πατήστε στον κωδικό ΑΝΗ11021.
 
https://www.natolog.com/EPROCUREMENT/RFP/PublicRFPList.aspx 

Τελευταίες Αναρτήσεις