Τρ 31 Ιανουαρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Σεπτέμβριος 201109-09-2011: Δελτίο Τύπου για τη λειτουργία της Υπηρεσίας διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

09-09-2011: Δελτίο Τύπου για τη λειτουργία της Υπηρεσίας διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το Προεδρικό Διάταγμα για την οργάνωση και λειτουργία της «Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων», το οποίο συστήνεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3938/2011.

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστου Παπουτσή, Διευθυντής της νέας Υπηρεσίας ορίζεται ο Αστυνομικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Σολδάτος.

Η Υπηρεσία θα στελεχωθεί με ολιγομελές ένστολο και πολιτικό προσωπικό των υπαγόμενων στο υπουργείο, Υπηρεσιών και Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο αποσπάται σ΄ αυτήν για χρονικό διάστημα τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης για μία φορά.

Η νέα αυτοτελής Υπηρεσία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αποτελεί την υπεύθυνη εθνική Αρχή για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα δύο αυτά ευρωπαϊκά Ταμεία χρηματοδοτούν δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών».

Επιπλέον, η νέα Υπηρεσία έχει ως αποστολή το χειρισμό και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν χρηματοδοτούμενες επιχειρησιακές και αναπτυξιακές δράσεις του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τη συντονισμένη και επαρκή ανταπόκριση των Σωμάτων Ασφαλείας και των Υπηρεσιών του υπουργείου για την υλοποίηση των δράσεων αυτών. Επίσης, τη μέριμνα του συνόλου των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών δράσεων του υπουργείου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τελευταίες Αναρτήσεις