Κυ 26 Μαρτίου 23
ΑρχικήASYLOGENIKA-ASYLOΥπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

Συγγρού 83
Τ.Κ. 11745
Τηλ. 210-9285120
e-mail : firstreception@firstreception.gov.gr

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής θεσπίστηκε με το νόμο 3907/2011.

Αποστολή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής είναι η υποδοχή αλλοδαπών, που συλλαμβάνονται λόγω παράνομης εισόδου ή διαμονής στην Ελλάδα, σε συνθήκες που να εξασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις απαράβατες διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας. Η υποδοχή αυτή, εκτός του να διασφαλίζει τις άμεσες βιοτικές ανάγκες των αλλοδαπών, περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές διαδικασίες, όπως η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, η καταγραφή τους, ο ιατρικός έλεγχος και η ψυχοκοινωνική στήριξη, η ενημέρωσή τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και η μέριμνα για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως τα ασυνόδευτα παιδιά και τα θύματα βασανιστηρίων. Όταν υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση ασύλου ή άλλης μορφής διεθνούς προστασίας, οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών παραπέμπονται στην Υπηρεσία Ασύλου, η οποία εξετάζει κι αποφασίζει επί του αιτήματός τους. Αλλοδαποί που δεν θα συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις να παραμείνουν νόμιμα στη χώρα, θα παραπέμπονται στην Ελληνική Αστυνομία. Οι σχετικές διαδικασίες θα διεκπεραιώνονται από περιφερειακές υπηρεσίες πρώτης υποδοχής, που θα δημιουργηθούν τους επόμενους μήνες σε όλη την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου. Η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής θα έχει ως αποτέλεσμα την τήρηση της τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, δεδομένου ότι θα γίνεται αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και το σεβασμό των δικαιωμάτων των αλλοδαπών.

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής αποτελεί αυτόνομη υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και της οποίας προΐσταται Διευθυντής, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, με θητεία τριών ετών.

Διευθυντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής είναι ο κύριος Παναγιώτης Νίκας.

Τελευταίες Αναρτήσεις