Πα 27 Ιανουαρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Ιούλιος 201118-07-2011: Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη συμμετοχή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου...

18-07-2011: Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη συμμετοχή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου Παπουτσή, στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Sopot της Πολωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου Παπουτσή, στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Sopot της Πολωνίας

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής εκπροσωπεί τη χώρα μας στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο συνεδριάζει σήμερα, 18.07.2011 στο Sopot της Πολωνίας.

Ο κ. Υπουργός παρεμβαίνοντας στο θέμα της προοπτικής εγκαθιδρύσεως Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, αφού ευχαρίστησε την Πολωνική Προεδρία για τις προτάσεις που έχει επεξεργασθεί τόνισε ότι:

Η χώρα μας θεωρεί απαραίτητη και επιβεβλημένη μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση για το μέλλον του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Συζήτηση η οποία μπορεί να είναι ουσιαστική και εποικοδομητική εάν στηρίζεται στα όσα ισχύουν με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνδράμει τα κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα για να αντεπεξέλθουν στις ροές αυτές μέσω της επιχειρησιακής συνεργασίας ( EUROPOL , FRONTEX , EASO ) και της χρηματοδοτικής ενίσχυσης.

Η διατήρηση σε ισχύ του κριτηρίου της πρώτης παράνομης εισόδου, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ αντιβαίνει, πέραν πάσης αμφιβολίας, στην αρχή της δίκαιης κατανομής ευθυνών, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την πολιτική στήριξης των κρατών μελών στα εξωτερικά σύνορα και αντιστρατεύεται τη λογική του ίδιου του Κανονισμού που συναρτά τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους με κάποια μορφή «ευθύνης» για την είσοδό του στο χώρο Σένγκεν.

Για τα περισσότερα κράτη μέλη δεν είναι καν δυνατή η πρώτη παράνομη είσοδος εκτός συνοριακών σημείων ελέγχου (π.χ. Λουξεμβούργο), ενώ για άλλα κράτη μέλη (π.χ. Ιρλανδία, Δανία, Νορβηγία) η πρώτη παράνομη είσοδος μέσω ξηράς ή θαλάσσης είναι εντελώς θεωρητικό ενδεχόμενο. Συνεπώς, κριτήριο το οποίο εξ ορισμού δεν αφορά όλα τα κράτη μέλη αλλά μόνο συγκεκριμένα από αυτά είναι ευθέως αντίθετο με την αρχή της δίκαιης κατανομής ευθυνών. Το κριτήριο αυτό επιβαρύνει εκείνα ακριβώς τα κράτη μέλη τα οποία προσπαθεί η ΕΕ να ενισχύσει μέσω της πρακτικής συνεργασίας και της χρηματοδότησης καθώς θεωρείται ότι προσφέρουν υπηρεσίες για το σύνολο της ΕΕ. Πρόκειται για ένα οξύμωρο καθεστώς, για το οποίο η ΕΕ βάλλεται, δικαίως νομίζω, από διεθνείς κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

Η Ελλάδα θεωρεί ότι η διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ αποτυγχάνει πλήρως να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία, αν όχι το σύνολο , των ατόμων που διέρχονται παράνομα από τα Ελληνικά σύνορα έχουν ως τελικό προορισμό (π.χ. αναζήτηση συγγενικών προσώπων) άλλα Κ-Μ. Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο τα άτομα αυτά εγκλωβίζονται στην Ελλάδα η οποία και μετατρέπεται σε αποθήκη της Ευρώπης, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την Ελληνική Κοινωνία.

Συνεπώς, η Ελλάδα θεωρεί ότι το Κοινό Ευρωπαικό Σύστημα Ασύλου δεν μπορεί να οικοδομηθεί με ορθό τρόπο αν δεν διορθωθεί ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ ως προς το κριτήριο της πρώτης παράνομης εισόδου. Αν η Επιτροπή επιθυμεί πραγματικά να προωθήσει την θεσμικά κατοχυρωμένη αρχή της δίκαιης κατανομής των ευθυνών, οφείλει και πρέπει να λάβει σύντομα συγκεκριμένα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο μηχανισμός επείγοντος, την αναγκαιότητα του οποίου έχουμε υποστηρίξει, είναι απλώς μια περιορισμένη ένδειξη αλληλεγγύης, η οποία όμως ελάχιστα μπορεί να συμβάλει στην ελάφρυνση των ούτως ή άλλως επιβαρυμένων κρατών μελών στα εξωτερικά σύνορα. Συνδέεται δε επιπλέον με εξαιρετικά αυστηρές προϋποθέσεις που είναι αμφίβολο ότι θα εφαρμοσθεί ποτέ στην πράξη.

Ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ στη σημερινή του μορφή επιβαρύνει υπέρμετρα και δυσανάλογα τα κ-μ της πρώτης γραμμής, που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης που αποδεδειγμένα δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις εισόδου μη νομίμων μεταναστών. Ένα πρώτο βήμα είναι η προσθήκη της διάταξης για την προσωρινή αναστολή των μεταφορών, στην πρόταση της Επιτροπής για την αναμόρφωση του Κανονισμού του Δουβλίνου.

Η Ελλάδα επιθυμεί να ξεκινήσει ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση η οποία στόχο θα έχει την επεξεργασία μιας συνεκτικής και συνολικής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μετανάστευσης και Ασύλου η οποία θα κινείται στους άξονες της αλληλεγγύης, του ισότιμου και ισομερούς επιμερισμού των ευθυνών και των βαρών και θα λαμβάνει μέριμνα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητος των Κρατών Μελών στα Εξωτερικά Σύνορα προκειμένου να αντιμετωπίζονται ανεξέλεγκτες εισροές εκτός νομοθετημένων σημείων εισόδου.

Τελευταίες Αναρτήσεις