Σα 23 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Ιούλιος 201107-07-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με νέα πρόσκληση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την υλοποίηση δράσης εθελούσιων επιστροφών του...

07-07-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με νέα πρόσκληση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την υλοποίηση δράσης εθελούσιων επιστροφών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με νέα πρόσκληση προκήρυξε ενέργειες συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000,00 Ευρώ που αφορούν την υλοποίηση της δράσης των εθελουσίων επιστροφών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ετησίου προγράμματος 2010 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75%) και την Ελλάδα (25%).
Η πρόσκληση αφορά ενέργειες που διακρίνονται σε:

  • Προετοιμασία για την επιστροφή
  • Υλοποίηση της εθελούσιας επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους
  • Υποδοχή αυτών στον τελικό τόπο προορισμού τους και επανένταξη στον κοινωνικό ιστό της χώρας τους
  • Ενημέρωση, σε συνεργασία με Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για τη δυνατότητα της εθελούσιας επιστροφής
  • Βασικός στόχος της ενέργειας είναι η επίτευξη ενός ευρύτερου φάσματος μέτρων για την διευκόλυνση της εκούσιας επιστροφής και της υποδοχής των υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους.

Οι φορείς που δικαιούνται να υποβάλλουν προτάσεις και να υλοποιήσουν τις προαναφερόμενες ενέργειες είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμοί, μεμονωμένα ή σε συνεργασία.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι έως την 6η Αυγούστου 2011.

Η πρόσκληση αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενης πιλοτικής που υλοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Υπεύθυνης Αρχής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής www.astynomia.gr (στην ενότητα Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής) ή να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο 9ο κεφάλαιο των προσκλήσεων.

Τελευταίες Αναρτήσεις