Πα 27 Ιανουαρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Ιούνιος 201110-06-2011:Δελτίο Τύπου με διευκρινίσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος σε επιχειρησιακά μέσα,...

10-06-2011:Δελτίο Τύπου με διευκρινίσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος σε επιχειρησιακά μέσα, υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό κατά την αντιπυρική περίοδο 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Διευκρινίσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος σε επιχειρησιακά μέσα, υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό κατά την αντιπυρική περίοδο 2011»

Σχετικά με την ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος σε επιχειρησιακά μέσα, υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό επισημαίνονται τα εξής :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ: Από την ένταξη των πέντε ιδιόκτητων Ε/Π στην επιχειρησιακή δύναμη του Π.Σ. τη συντήρησή τους είχε αναλάβει η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε. μέχρι τον Σεπτέμβριο του έτους 2009 οπότε και ετέθη σε λύση και εκκαθάριση η συγκεκριμένη εταιρεία. Από τότε κανένας σχετικός διαγωνισμός δεν τελεσφόρησε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί έκτοτε η πλοϊμότητα των εν λόγω ελικοπτέρων, με εξαίρεση την για μικρό χρονικό διάστημα πλοϊμότητα, ενός τύπου Super Puma και ενός τύπου ΒΚ 117, στο πλαίσιο τετράμηνης σχετικής σύμβασης συντήρησης τους με διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης διαδικασία που κρίθηκε παράνομη από το ΕλΣυν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ένα Ε/Π τύπου Super Puma έχει καθηλωθεί από τον Αύγουστο του 2008. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠτΠ αντιλαμβανόμενη έγκαιρα τόσο το μέγεθος του προβλήματος όσο και την χρησιμότητα των πέντε ιδιόκτητων Ε/Π του Π.Σ. έχει διερευνήσει σειρά εναλλακτικών λύσεων για την οριστική και μόνιμη επίλυση αυτού του προβλήματος. Από την διερεύνηση αυτή προέκυψε ως βέλτιστη επιλογή η αναζήτηση κατάλληλου φορέα συντήρησης μέσω της δυνατότητας που μας δίνει η συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ και στους οργανισμούς και τις υπηρεσίες του, όπως η Υπηρεσία Τεχνικής – Εφοδιαστικής Υποστήριξης του ΝΑΤΟ ( NAMSA ). Είμαστε στο τελευταίο στάδιο καθορισμού των τεχνικών λεπτομερειών που θα μας επιτρέψουν ο σχετικός δημόσιος διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός να προκηρυχθεί μέσω NAMSA μέχρι τέλος του μήνα με ορίζοντα ολοκλήρωσης δύο με τρεις μήνες. Για το δε ενδιάμεσο χρονικό διάστημα θα αξιοποιήσουμε και πάλι τις δυνατότητες που μας παρέχει η συμμετοχή μας στους ανωτέρω διεθνείς οργανισμούς.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Έχουν ήδη υπογραφεί όλες οι σχετικές αποφάσεις που αφορούν στην επέκταση των σχετικών συμβάσεων για τη χρήση μισθωμένων Ε/Π όπως και το 2010 και αναμένεται η τυπική υπογραφή των συμβάσεων με τις περσινές αναδόχους εταιρείες. Μάλιστα μετά από διαπραγμάτευση με τις δύο εταιρείες έγινε αποδεκτή η απαίτηση του ΥΠτΠ και δεν γίνεται χρήση της ρήτρας αναπροσαρμογής του τιμήματος των σχετικών συμβάσεων, ίσης με το μέσο ετήσιο κόστος του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή με όφελος περίπου 1.000.000 € για το Ελληνικό Δημόσιο. Επομένως σε ότι αφορά τον αριθμό, τον τύπο και την χωροταξική κατανομή των μισθωμένων ελικοπτέρων, προβλέπεται ότι ακριβώς και κατά την αντιπυρική περίοδο 2010.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Καταρχήν πρέπει να τονίσουμε ότι η ευθύνη για την τεχνική και πτητική υποστήριξη των αεροσκαφών ανήκει στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Από τις αρχές του τρέχοντος έτους έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σειρά συσκέψεων σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο, των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας, για την ετοιμότητα του Εθνικού εναέριου στόλου. Σήμερα η πλειονότητα των αεροσκαφών βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και μόνο τέσσερα αεροσκάφη τύπου Καναντέρ βρίσκονται υπό επισκευή. Εξ’ αυτών τα τρία προγραμματίζεται από το ΓΕΑ ότι θα τεθούν σε επιχειρησιακή διαθεσιμότητα στο τέλος Ιουνίου και το ένα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.. Είναι τουλάχιστον ανακριβές και επιζήμιο για τη χώρα κάποιοι να μιλούν ανεύθυνα για εικοσιένα ανέτοιμα αεροσκάφη.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ: Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους το Πυροσβεστικό Σώμα και ύστερα από την έγκριση των σχετικών προϋπολογισμών, προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε αυτά να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Για το θέμα των ελαστικών τονίζουμε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη τρεις σχετικοί διαγωνισμοί από το Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς δεν έχει μεταβιβαστεί σχετική εξουσιοδότηση για την διενέργεια τους προς το Πυροσβεστικό Σώμα. Σε κάθε περίπτωση τυχόν άμεσες ελλείψεις σε ελαστικά θα καλυφθούν μέχρι τέλος Ιουνίου με εσωτερικές διαδικασίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Είναι προφανές ότι το πάγιο και διαχρονικό έλλειμμα των υπηρετούντων σε σχέση με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις του Π.Σ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε περίοδο που η χώρα βρίσκεται στην γνωστή σε όλους εξαιρετικά δυσχερή οικονομική συγκυρία. Παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε ρεαλιστική δυνατότητα στελέχωσης με το άμεσα αναγκαίο προσωπικό έτσι ώστε να μην μειωθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος. Το αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε ήδη στην πρόσληψη 5386 Εποχικών Πυροσβεστών οι οποίοι σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της φυσικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος υπερεπαρκούν για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.

«ΔΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ»: Αυτό το οποίο αδοκίμως κάποιοι ονομάζουν «Δασικό Επίδομα» δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κατ’ έτος αναγκαιότητα χορήγησης αποζημίωσης εκτός έδρας μετακινήσεων για εκπαιδευτικούς και επιχειρησιακούς λόγους στο πυροσβεστικό προσωπικό που προκύπτουν κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Επομένως σε κάθε περίπτωση οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της συγκεκριμένης αποζημίωσης εξετάζονται πάντα μετά το τέλος της αντιπυρικής περιόδου στο πλαίσιο των πραγματικών αναγκών που παρουσιάστηκαν και σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυνατότητες.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ: Κατατίθεται άμεσα προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχέδιο που αφορά τους εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος με τίτλο «Αναβάθμιση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και των εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών». Εν συνεχεία θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και θα ακολουθήσει την κοινοβουλευτική διαδικασία ψήφισης του. Όσο αφορά τους εθελοντές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καταρτίζεται επίσης νομοσχέδιο για την αναβάθμιση και αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ: Την αρμοδιότητα για το κεντρικό συντονισμό των δράσεων όλων των συναρμόδιων φορέων για την αντιπυρική περίοδο 2011 την έχει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Φέτος για πρώτη φορά πραγματοποιούνται περιφερειακές συσκέψεις, στις έδρες όλων των Αποκεντρωμένων Κρατικών Διοικήσεων της χώρας παρουσία του Υπουργού ή του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος με την συμμετοχή περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρχών, δημάρχων, υπευθύνων Πολιτικής Προστασίας, Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων, διευθυντών Δασικών Υπηρεσιών, εθελοντικών οργανώσεων κλπ. Σκοπός αυτών των περιφερειακών συσκέψεων είναι η καλύτερη προετοιμασία των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας, η βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Τελευταίες Αναρτήσεις