Πα 27 Ιανουαρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Ιούνιος 201109-06-2011:Δελτίο Τύπου για την υπογραφή από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την οργάνωση...

09-06-2011:Δελτίο Τύπου για την υπογραφή από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής, υπέγραψε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι ο χειρισμός και η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν χρηματοδοτούμενες επιχειρησιακές και αναπτυξιακές δράσεις του Υπουργείου και ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων διαρθρώνεται στα εξής τμήματα:

Α)Τμήμα Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων,

Β)Τμήμα Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής

Γ)Τμήμα Αξιοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Δημοσίων Επενδύσεων

Δ)Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης

Το Τμήμα Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και το Τμήμα Ευρωπαϊκού Ταμείου επιστροφής είναι αρμόδια για την εφαρμογή των αποφάσεων 574/2007/ΕΚ και 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών».

To Τμήμα Αξιοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Δημοσίων Επενδύσεων είναι αρμόδιο για τη διεκδίκηση και αξιολόγηση πιστώσεων, μέσω των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ και λοιπών Οργανισμών Προγραμμάτων, για τη χρηματοδότηση έργων υποδομών, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και μελετών και ειδικών Φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στελεχώνεται με το αναγκαίο για τη λειτουργία της ένστολο προσωπικό καθώς και με μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πολιτικό προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και των Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, στην ίδια Υπηρεσία μπορεί να αποσπάται και προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.

Τελευταίες Αναρτήσεις