Τε 1 Φεβρουαρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2011Δελτία Τύπου Ιούνιος 201109-06-2011:Δελτίο Τύπου για την υπογραφή από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για σύσταση, οργάνωση...

09-06-2011:Δελτίο Τύπου για την υπογραφή από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Επιτελικής Μονάδας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Επιτελικής Μονάδας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής, υπέγραψε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Επιτελικής Μονάδας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η Επιτελική Μονάδα είναι η Υπηρεσία με την οποία ο Υπουργός υποβοηθείται στην άσκηση των καθηκόντων του, ιδίως στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού, του γενικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του έργου και της παροχής κατευθύνσεων και νομικής υποστήριξης στα υπαγόμενα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Σώματα και Υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και η διακλαδικότητα της δράσης τους στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου και της διοικητικής και επιχειρησιακής αυτοτέλειας των υπαγομένων σε αυτό Σωμάτων και Υπηρεσιών.

Δεν έχει ιεραρχική σχέση με τα Επιτελεία των Σωμάτων αλλά συνεργάζεται με αυτά.

Διαρθρώνεται στα εξής τμήματα:

Α)Τμήμα Οργανωτικών Μελετών και Διακλαδικού Συντονισμού

Β)Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Καλής Νομοθέτησης

Γ)Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων

Δ)Τμήμα Διοικητικής και Οικονομοτεχνικής Μέριμνας

Η Επιτελική Μονάδα στελεχώνεται από ένστολο και πολιτικό προσωπικό των Σωμάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Τελευταίες Αναρτήσεις